میوه مناسب رژیم

ابتدا باید مشخص کنیم که فرق بین میوه وسبزیجات در چه اصلی است که باید درست مصرف شوند. سبزیجات همچون میوه ها هم برای رژیم غذایی مناسب می باشند اما میزان مصرف سبزیجات نسبت به میوه ها بیشتر توصیه می شود. قندی که در سبزیجات وجود دارد به مارتب کم تر از میوه ها می باشد و نوع قند سبزیجات قند پیچیده ای از نظر شیمیایی می باشد اما قندی که در میوه ها وجود دارد بیشتر ولی نوع ساده است از این رو برای بدن انسان مشکلی ایجاد نمی کنند شما می توانید سبزیجات در هنگان ناهار بیشتر استفاده کنید و اگر بتوانید به جای ناهار از سالاد استفاده کنید کمترین مشکلی در زیمنه چاق شدن نخواهید داشت و راحت می توانید لاغر شوید اما میوه ها باید با تاخیر مصرف شوند تا قند موجود درا»ها شما اذیت نککند. هیچ وقت میوه ها را همراه یا در کنار ناهار مصرف نکنید چرا که باعث سخت هضم شدن غذا می شود و اسید معده را افزایش می دهد.. ولی وقتی با تاخیر مصرف شوند با بیشتر سود برای بدن شما می توانند جریان خون شما را تنظیم کنند و در رژیم بدنی شما بیشتر موثر باشند