مصرف کلم احتمال زنده ماندن پس از سرطان پستان را افزایش می‌دهد

ميزان زنده ماندن زنان چيني مصرف‌کننده کلم و سبزيجات ديگر نسبت به ساير زناني که اين سبزيجات را مصرف نمي‌کنند پس از ابتلا به سرطان پستان بيشتر است. تحقيق بر روي 4886 زن چيني بين 20 تا 75 سال که به سرطان‌هاي نوع 1 تا 4 پستان بين سال‌هاي 2002 تا 2006 مبتلا بوده‌اند انجام شده است.
زناني که در 36 ماه پس از ابتلا، سبزيجات بيشتري مصرف کرده بودند در مقايسه با زناني که مصرف سبزي کمتري داشته يا مصرفي نداشتند احتمال مرگشان به هر علتي بين 27 تا 62 درصد کاهش يافته بود.
در مناطقي از چين که کلم به مقدار زياد مصرف مي‌شود، ارتباط مستقيمي بين ميزان ايزوتيوسيانات ادرار و کاهش سرطان سينه مشاهده شده است، به طوري که زناني که بيش‌ترين مصرف کلم را داشتند، 45 درصد کمتر از زناني که کمترين ميزان را داشتند، در معرض خطر ابتلا به سرطان سينه بودند
به نوشته خبرگزاري فرانسه احتمال مرگ براي افرادي که خانواده کلم را مصرف مي‌کنند بين 22 تا 62 درصد کاهش مي‌يابد و احتمال بازگشت دوباره بيماري آن‌ها نيز 21 تا 35 درصد کاهش مي‌يابد.
سارا نشوتا از محققان دانشگاه نشويل تنسي مي‌گويد که اين يافته‌ها نشان مي‌دهد مبتلايان به سرطان پستان بايد اين سبزيجات و به ويژه کلم‌ها را جزيي از رژيم غذايي خود قرار دهند.
وي افزود که سبزيجات رايج در چين شلغم، گل کلم و ساير سبزيجات است درحالي‌که کلم بروکلي و جوانه گياهان در اروپا و ساير کشورهاي غربي رواج بيشتري دارند و اين در حالي است که ميزان استفاده از اين مواد در ميان زنان چيني بسيار بالاتر از زنان آمريکايي است.