تمرینEMS: معمولی اما آینده تناسب اندام

پیش از اینEMS (Stimulation of Muscle Muscle Electro) برای خواص ضد درد خود مورد استفاده قرار می گرفت، اما در حال حاضر به عنوان یک عنصر ضروری در تمرین تناسب اندام، مخصوصا برای ورزشکاران، قهرمانان ورزشی  و خانم ها مورد تایید قرار گرفته است. این فرایند پیشرفته تمرین باعث مزایای مختلفی برای کاربران مانند افزایش قدرت عضلانی، استقامت عضلات، کاهش چربی و سلولیت بدن و همچنین بهبود میزان بازیابی می شود. به طور کلی، دوچرخه سواران، دوندگان و علاقه مندان به تناسب اندام در سراسر جهان تمرینEMS را به ورزش های سنتی ترجیح می دهند چرا که به آنها در دستیابی به اهداف آمادگی جسمانی مورد نظرشان کمک کند. علاوه بر این،تمرینEMS به یک روند تناسب اندام معاصر برای تقویت قدرت و عملکرد عضلات نیز تبدیل شده است.
EMSچگونه کار می کند؟
EMS فرآیند تمرین مشهوری است که با ارائه پالس های الکتریکی اعصاب را در بدن فعال می کنند. این پالس ها به طور مرتب عضلات را برایکشیده  و استراحت میدهند. در طی این عمل فشار خودکار، تا 90٪عضلات به طورهم زمان فعال می شوند.
فرآیندEMS به عنوان موثر ترین و کاراترین روش های تمرین محسوب می شود زیرا:
تحریک الکتریکی یک نورون نیاز به جریان کمتری دارد و تحریک سطح ایجاد شده توسط عصب کمک می کند تا جریان را در تمام الیاف عضلانی توزیع کند.
EMS چگونه به شما کمک کند؟
دو بار تمرینEMSدر هفته و هر بار به مدت 20 دقیقه می تواند نتایج سلامتی فوق العاده ای را به شما ارائه دهد. در واقع، جلسه تمرینیEMS سلامت ما را از لحاظ جسمی و ذهنی افزایش می دهد.
چندین تحقیق علمی نشان دادند که "EMS جریان خون را بهبود می بخشد، در نتیجه گردش خون را افزایش می دهد و مزایای پزشکی مختلفی دارد مانند افزایش انعطاف پذیری، کاهش چربی بدن، افزایش قدرت عضلانی و موارد دیگر".
فرم دهی به  بدن شما
ضربان تولید شده در جلسه تمرینی توسط مغز به عضلات منتقل می شود و در پاسخ به کشش و استراحتی که دستگاه به بدن شما می دهد باعث تحریک و ایجاد عضلات می شود. این انقباض و آرامش عضلات به هماهنگی عضله ها و شکل گیری فرم بدن کمک می کند. طبق یافته های تحقیقات ،تمرین کامل سراسریEMS می تواند تا 350 عضله را در یک دوره زمانی کوتاه  تحریک کند.
بهبود گردش خون
تمرینEMS موجب ایجاد تحریک و شکل گیری عضلات در انقباض و استراحت حاصل از دستگاه می شود. این تحریک، بافت های ماهیچه ای و پیوندی را فعال می کند که به بهبود گردش خون در  تمام بافت ها کمک می کند. علاوه بر این، در حذف سموم از بدن و همچنین بهبود سلامت پوست مفید است.
کاهش چربی بدن و سلولیت
چندین تحقیق و مطالعه نشان داده است که "حذف سلولیت نیز نیاز به فعالیت بدنی و تحریک دارد." تمرینEMS راه حل مصنوعی برای کاهش سلولیت و چربی بدن است. همانطور که تمرینEMS تحریک را تولید می کند، بافت های عضلانی و پیوندی را فعال می کند که به نوبه خود گردش خون را بهبود می بخشد و سلولیت اضافی را کاهش می دهد و در دستیابی به اندامی سالم تر کمک می کند.
بهبود سرعت بازیابی
همانگونه که در مزایای سوم مورد بحث قرار گرفت تحریک تولید شده توسط تمرینEMSبه بهبود گردش خون کمک می کند، و این اجازه می دهد مویرگ ها با تهیه خون تازه در هر  منطقه اکسیژن و مواد مغذی بیشتری رسانده و به بازیابی کمک کنند. بنابراین، میزان بازیابی را بهبود می بخشد.
این مزایای قابل توجه انجام تمرینEMS بود. اگر می خواهید تمرینEMS را در برنامه تمرین خود قرار دهید ، نیاز به کمک مربی شخصیEMS دارید که می تواند به شما در دستیابی به اهداف سلامتی و آمادگی مورد نظر شما کمک کند. X-Fit برای شما یک مربی آموزشی اختصاص داده شده به طور دائمی تعیین می کند که به شما در تمرینات کمک  می کند و رژیم غذاییشما را پیگیری میکند و شما را از انجام  تمرین نتیجه محور مطمئن می سازد.