لیپوماتیک (لیپوساکشن با کمک برق)-

در ليپوماتيک که به وسيله يک جراح آلماني به نام Y,G,llouz توسعه داده شده است، از يک کانول هواي فشرده استفاده مي شود که مانند يک مته دستي مخصوص سوراخ کردن سنگ چربي ها را به شکل سريع تر و هموارتري به بيرون مکش مي کند. ليپوماتيک جديدترين تکنيک ليپوساکشن در کره جنوبي است که انجام آن ايمن، مؤثر و آسان است.
در واقع ليپوماتيک نوعي ليپوساکشن تسريع شده است. ليپوماتيک با يک موتور پنوماتيک که توسط هواي فشرده راه اندازي مي شود کار مي کند و جنبش هاي سه گانه اي را به کانول اعمال مي کند که عبارتند از: نوسان، چرخش، و ارتعاش. در اثر اين سه جنبش، يک مسير مارپيچ ايجاد مي شود (600 ارتعاش در دقيقه) که به امولسيون شدن بافت چربي کمک مي کند. اصل امولسيون امکان مي دهد تا بافت چربي بدون آسيب رساندن به بافت هاي ديگر مانند عضلات، عروق خوني و اعصاب، برداشته شود.

اين موضوع منجر مي شود به اينکه دوره بهبودي بعد از عمل کوتاه تر شود. همچنين ليپوماتيک در بعضي نواحي که دسترسي دشوارتر است يا ناحيه هايي که داراي فيبروز زياد هستند دقت را افزايش مي دهد.
ليپوماتيک در مقايسه با ليپوساکشن دستي سنتي، ليپوساکشن با کمک التراسونيک (UAL)، يا ليپوساکشن ليزري، عاري از ريسک مربوط به ايجاد سوختگي در پوست (بافت مردگي پوستي) است و مزيت تکنيک تومسنت را نيز در خود حفظ مي کند. ليپوماتيک امکان جمع شدگي بيشتري به پوست مي دهد و نتايجي مطلوبي در نواحي فيبروتيک به دست مي دهد و توانايي خوبي در حذف ايمن چربي بدون آسيب رساندن به ديگر بافت هاي بدن دارد.

ليپوماتيک امکان جمع شدگي بيشتري به پوست مي دهد
شبيه سازي کانول و مکش ليپوماتيک
مزيت هاي ليپوماتيک
• سيستم امنيتي فعال، که در زماني که به بافت هاي بدون چربي مي رسد متوقف مي شود.
• سانحه کمتر (کاهش عمده کبودي و تورم)
• جلوه بهتر پوست (جمع شدگي عالي پوست)
• کار ساده تر و با خسته کنندگي کمتر براي جراح پلاستيک به معني دقيق تر بودن و هموارتر بودن روش براي بيمار است.
• زمان کوتاه تر عمل
• دردناکي کمتر
• بهبود سريع تر
منبع: بيتوته