بعد از لیپوماتیک حتما گن ببندید

بعد از اينکه روش ليپوماتيک را براي لاغري انتخاب کرديد لازم است تا موارد بسيار مهمي را رعايت نماييد. استفاده از گن مخصوصا بعد از عمل ليپوماتيک از مواردي است که بايد آن را حتما رعايت نماييد.
پوشيدن گن بعد از ليپوماتيک براي تخليه بهتر چربي ها از محل هاي ليپوماتيک است ، در واقع با فشاري که گن به بدن شما وارد مي کند باعث مي شود تا چربي ها ي باقي مانده در بدن شما به راحتي تخليه شوند ، گن بايد متناسب با فرم و سايز بدن خريداري شود و پيش از آن نياز است تا سفارشات جراح را پيگيري نماييد . قيمت ليپوماتيک

استفاده از گن در ليپوماتيک
توصيه مي شود که ? تا ? هفته گن تنگ و ? تا ? هفته گن شل استفاده نمايند، اين اقدام باعث مي شود که تا نتايج درخشان تري از نتيجه ليپوماتيک دريافت نماييد .
بعد از روز جراحي نياز است استحمام کنيد ، تنها در زمان استحمام مي توانيد گن را بيرون بياوريد و بعد از آن نيز بايد مجددا اين اقدام را انجام دهيد ،پوشيدن گن بعد از جراحي به مدت ? تا ?? روز نياز است و اگر بيشتر از اين مدت مقدور بود بلامانع است .
پوشيدن گن باعث مي شود تا پوست فشرده شود و در نهايت تخليه چربي ها به صورت کامل انجام گيرد .

ممکن است احساسي مانند سرگيجه بعد از جراحي داشته باشيد و پوشيدن گن براي شما دشوار باشد ، دقت داشته باشيد که پياده روي مختصر و پوشيدن گن بعد از جراحي الزامي مي باشد .
منبع: الو دکتر