دستگاه فمی لیفت

طريقه جديد تنگ کردن واژن که به روز ترين ان نيز مي باشد استفاده از دستگاه فمي ليفت که به طريقه ليزر انجام مي شود. فمي ليفت جديد ترين تکنولوژي روز اروپا و آمريکا براي تنگ کردن واژن است در اين روش که به کمک ليزر انجام مي شود بدون هيچگونه خونرويزي و بيهوشي انجام مي پذيرد و فرد مي تواند تا نتيجه دلخواه هرچندبار که نياز دارد آن را تکرار کند. روش ليزر منجر به بازسازي مخاط واژن به طور سرپايي مي شود. در روش ليزري نتايج بسيار عالي بوده و بانوان به فاصله يک ماه بعد از يک جلسه درمان، به ميزان زيادي آرامش و رضايت را به دست خواهند آورد، البته براي تکميل دوره درماني نياز به 3 جسه با فواصل يک ماه است. اين وسيله بافت مخاطي ناحيه تناسلي را به حالت قبل از يائسگي باز مي گرداند.

ليزر واژن معمولا به عنوان يک کار بدون درد مطرح است، ولى در افراد خيلي حساس ممکن است احساس ناخوشايند مبهمي داشته باشند، و اين درد مبهم قابل مقايسه با درد پس از جراحى نيست. ليرز،پوشش سطحي و بافت همبند را تحريک کرده و با افزايش ضخامت و مايع بافتي و بافت زمينه اي در آنها، جوانسازي ناحيه تناسلي را موجب مي شود. و بدين ترتيب تغييرات ظاهري و تونيسيته و کشش بافتي و سفتي آن را اصلاح مي کند. محيط واژن به حالت اسيدي نرمال برگشته و در نتيجه از رشد ميکروبهاي بيماريزا جلوگيري مي کند. در واقع اين ليزر فيبروبلاستها را از نظر متابوليک فعال کرده و سنتز کلاژن را موجب شده و ترکيب بافت زمينه اي را اصلاح مي کند که شامل فيبر کلاژن-مواد زمينه و آب کافي شود. و در نتيجه عملکرد مخاط دوباره مانند زمان قبل از يائسگي ،نرمال مي شود.
منبع: تسنيم