اصلاح شیوه زندگی برای تناسب اندام

مي دانيم که افزايش وزن اغلب در نتيجه عادات غلط غذايي و رفتاري ايجاد مي گردد. اصلاح برخي رفتارهاي مرتبط با رژيم غذايي و شيوه زندگي، مي توانند در جهت پيشگيري از افزايش وزن موثر باشند و باعث رسيدن به تناسب اندام مي شود.
در همين راستا مطالعه اي در ژورنال N Engl J Medبه چاپ رسيده است. محققين اين مطالعه بررسي هاي آينده نگري شامل 3 بررسي کوهورت جداگانه را بر روي 120877 زن و مرد از ايالات متحده امريکا انجام دادند.
طول دوره هاي پي گيري 3 تحقيق مذکور به ترتيب عبارت بودند از: از سال 1986 تا 2006 ، از سال 1991 تا 2003 و از سال 1986 تا 2006. افراد مورد مطالعه عاري از بيماريهاي مزمن و چاقي در ابتداي مطالعه بودند.
ارتباطات بين (تغييرات فاکتورهاي شيوه زندگي) با (تغييرات وزن افراد)، در خلال دوره هاي چهار ساله ارزيابي گشتند. تطابق هاي لازم براي سن، نمايه توده بدني، فاکتورهاي شيوه زندگي و غيره انجام شد.
در خلال هر دوره چهار ساله از بررسي؛ شرکت کنندگان به طور ميانگين حدود 3.35 پوند (حدود 1.5 کيوگرم) وزن اضافه کردند. محققين بررسي نمودند که کدام فاکتورهاي رژيم غذايي و الگوي زندگي با افزايش وزن ارتباط داشتند؟ نتايج مطالعه نشان دادند که افزايش وزن مذکور غالبا با افزايش دريافت خوراکي هاي: چيپس سيب زميني، سيب زميني، شکر و نوشيدني هاي شيرين حاوي شکر، گوشتهاي قرمز فرآوري نشده و گوشتهاي فرآوري شده، ارتباط قوي داشت. در حاليکه بالعکس در مقابل آن؛ ارتباط معکوسي بين دريافت سبزيجات، غلات کامل، ميوه ها، آجيل و ماست با افزايش وزن مشاهده شد. از ديگر اجزاي شيوه زندگي که مستقلا با تغييرات وزني ارتباط داشتند، شامل: فعاليت بدني، مصرف الکل، مصرف سيگار، خواب و ميزان تماشا کردن تلويزيون بودند.
شواهد مطالعه تاييدي بود بر اين امر که فاکتورهاي مرتبط با شيوه زندگي و رژيم غذايي، با افزايش وزن در طولاني مدت در ارتباطند و هر چه عوامل زمينه ساز چاقي بيشتر باشند؛ افراد را بيشتر به سمت افزايش وزن سوق مي دهند.
نکته عملي :رژيم غذايي سالم و اصلاح شيوه زندگي از ارکان اصلي پيشگيري از افزايش وزن در طولاني مدت هستند. شيوه زندگي سالم شامل؛ مصرف سبزي، ميوه، غلات کامل، مغزها، ماهي،گوشت و لبنيات کم چرب را در رژيم غذايي، و اجتناب از مصرف مواد ناسالم نظير چيپس سيب زميني، تنقلات شيرين، گوشت چرب، محصولات گوشتي فرآوري شده و الکل مي باشد. همچنين براي اصلاح شيوه زندگي بايد فعاليت بدني و ورزش را جدي بگيريد و از الگوي زندگي نشسته و کم تحرکي، مصرف سيگار و خواب زياد از حد يا ناکافي، پرهيز نماييد.