فرصت 3 ساله برای تناسب اندام نیروهای پلیس

معاون تربيت و آموزش نيروي انتظامي گفت: نيروهاي پليس اگر نتوانند طي 3 سال وزن خود را کاهش دهند و به تناسب اندام برسند، عذر آنها را مي خواهيم.
به گزارش مهر، سردار سعيد شکري پور اظهار داشت: طرح امام رضا از سال جاري در تمامي نيروهاي مسلح به اجرا در مي آيد و براساس آن به سلامتي کارکنان از نظر تغذيه اي، بهداشتي و ورزشي توجه و رسيدگي مي‌شود. در بحث ورزش مهمترين مسئله آمادگي جسماني است.
وي ادامه داد: براي ايجاد آمادگي در نيروها برنامه ريزي هايي را انجام داده ايم و از ابتداي ورود افراد از طريق گزينش ها بعد از طي مراحل آزمايش عمومي و تخصصي در طول مدت خدمت نيز آزمون هاي جسماني از افراد گرفته مي شود.
به گفته معاون تربيت و آموزش نيروي انتظامي افرادي که در طي اين آزمون ها نتوانند شرايط لازم را کسب کنند از ورود آنها به نيروي انتظامي جلوگيري مي شود. کليات اين طرح مطرح شده و با بهداري ناجا به توافق رسيديم.
شکري پور از تعيين مهلت سه ساله براي کاهش وزن و تناسب جسمي نيروهاي پليس خبر داد و افزود: تمامي نيروهاي پليس بايد در فرآيندي سه ساله به تناسب جسمي برسند به همين دليل از چندي قبل در برخي از استان‌ها اين طرح را به اجرا گذاشته ايم و به مرور در سطح نيرو اجرايي مي شود.
هر پليس داراي اضافه وزن اگر نتواند وزن خود را کاهش دهد و به تناسب اندام برسد عذر آن را مي خواهيم.