ویژگی های ژل هیالورونیک اسید چیست ؟

ويژگي هاي ژل هيالورونيک اسيد چيست ؟
اسيد هيالورونيک يکي از انواع مواد پرکننده موجود در بازار است که به دليل ويژگي هاي خاص، توجه بسياري از پزشکان و بيماران را به خود جلب کرده است.مواد پرکننده(filling agent) که به نام " ژل" هم شناخته ميشوند،موادي هستند که با هدف بازسازي و زيبايي پوست به کار مي روند. طي سالهاي اخير مصرف مواد پرکننده براي درمان اسکار جوش صورت،محو خطوط پوستي و برجسته کردن اجزاي صورت بسيار شايع شده است.در اين مقاله به شناخت و بررسي ويژگي هاي اسيد هيالورونيک مي پردازيم :

اسيدهيالورونيك چيست ؟
اسيدهيالورونيك يك ماده طبيعى است كه در همه موجودات زنده وجود دارد. غلظتهاى زياد اين ماده در بافت همبند و در مايع اطرا ف چشم وجود دارد. اين ماده همچنين در غضروف، مايع مفصلي و در بافت همبند پوست يافت ميشود. در بافت پوستى، اسيدهيالورونيك يك ماده ژله اي است كه فضاى بين كلاژن و فيبرهاى الاستين را پر ميكند. اسيدهيالورونيك در پوست سه نقش دارد:
- ايجاد مكانيزم حمل مواد مغذى ضرورى از جريان خون به سلولهاى پوستى
- آبرساني به پوست با مكانيزم تركيب شدن با ملکولهاي آب
- به عنوان يك بالشتك در برابر آسيبهاي مكانيكى و شيميايى

با گذر زمان، بدليل پروسه طبيعى پيرشدن يا بدليل تماس با عوامل محيطى از قبيل آلودگي هوا و تابش آفتاب، بخشي از ذخيره طبيعى اسيدهيالورونيك بدن تجزيه و تخريب ميشود. تزريق ژل

از چه زماني اسيدهيالورونيك مصنوعي توليد شد و چه کاربردي دارد ؟
حدود سي سال است که فرمهاي مصنوعى اسيدهيالورونيك ساخته شده و در درمان بيماريهاي روماتيسمي، چشمپزشكى و ترميم زخم به کار ميرود. اخيراً اشكال مصنوعى اسيدهيالورونيك براى استفاده مصارف زيبايي توليد شده که اغلب در زيبايي صورت به کار ميرود.

تزريق اسيدهيالورونيك در چه مناطقي کاربرد دارد ؟
تزريق اسيدهيالورونيك ميتواند به عنوان يك پركننده پوستى در بهبود قوام پوست و درمان فرورفتگي هاي پوستي ناشي اززخم،اسکار يا خطوط عميق به کار رود.

خطوط صورت كه با اسيدهيالورونيك قابل تصحيح هستند عبارتند از :
- خط اخم بين ابروها (glabellar lines) (مشاهده عکس قبل و بعد)
- خطوط سيگارى ها كه خطوط عمودى دوردهان هستند (perioral lines)
- خطوط گوشه دهان (Marionette lines)
- خطوط پيشاني (مشاهده عکس قبل و بعد)
- زخمهاى پوستى
- چروکهاي کنار چشم (periorbital lines)
- درمان گودي زيرچشم (مشاهده عکس قبل و بعد)
- درمان خط خنده (که از کنار بيني به گوشه دهان متصل ميشود) (nasolabial furrows) (مشاهده عکس قبل و بعد)
- فرورفتگي چانه و گونه ها
>واضح و برجسته کردن لب(مشاهده عکس قبل و بعد)
- اسکار آکنه
- بعضي از زخمهاي صورت 

منبع: واعظ