کشف یک راز عجیب درباره تناسب اندام!

مطالعات جديد دانشمندان نشان مي دهد خنده و خوشحالي باعث از بين بردن کالري هاي اضافي در بدن مي شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ اگر دنبال تناسب اندام هستيد و مي خواهيد لاغر شويد بايد روش زندگي خود را به کلي تغيير دهيد و به تمام چيزهاي ساده بخنديد و شاد باشيد.
بررسي ها نشان مي دهند دانشمندان با انجام آزمايشاتي روي 1000 داوطلب زن و مرد دريافتند آن دسته از افرادي که زندگي را راحت و ساده مي گيرند و هميشه خنده روي لب هاي خود دارند به مسائل و مشکلات زندگي خود نگاهي عميقي ندارند و 30 درصد بيشتر از بقيه افراد از تناسب اندام لازم برخوردار هستند.
گفتني است زنان بيشتر از مردان درگير تناسب اندام خود هستند از اين رو بيشتر بايد لبخند بزنند و زندگي شادي براي خود به وجود آورند.
لبخند و خنده باعث به گردش درآوردن خون در بدن شده کالري هاي اضافي که بدن در طول روز جذب کرده است را از بين مي برد و باعث دفع سموم و مواد مضر بدن مي شوند.
پس از امروز خنده را فراموش نکنيد و آن را تبديل به جزئي جدا ناپذير از خود کنيد.