مکانیسم کلی اولتراسونیک در لاغری

دستگاه زيبايي و لاغري اولتراسونيک توسط اين دستگاه در فرکانس 40000 هرتز باسرعت باعث لرزش سلولهاي چربي ميشود واين پديده باعث ايجاد حباب هاي هوا در داخل وخارج سلول ميگردد در هنگام انفجار حبابهاي ايجاد شده فشاري در حدود 200 بار ايجاد مي­گردد.
که اين باعث فشرده شدن سلول از خار ج ميگردد و در داخل سلول اين حباب ها باعث شکاف غشا سلول ميشود تا حدي که تري گليسريد را به گليسرين واسيدهاي چرب ازاد تجزيه ميکند. لاغري موضعي
از طرف ديگر اگر حرکت نسبي با مشخصات فوق ميان دو سطح جامد برقرار شود ازدياد دما باعث جوش خوردن دو سطح ميگردد.
رهايي از چربي هاي اضافه حتي براي شما
معمولا براي همه مردان و زنان 18 سال به بالا انجام ليپوساکشن اولتراسونيک بدون مانع است حتي در مواردي مي توان براي نوجوان هم از اين روش استفاده کرد. البته بيماران بايد با پزشک خود قبل از عمل راجع به سابقه کليه بيماري ها و داروهاي مصرفي شان صحبت کنند و پزشک معالج را در جريان چگونگي وضعيت جسماني شان قرار دهند.
اما به طور کلي افرادي که با صلاح ديد پزشک، روش اولتراسونيک را براي رها شدن از دردسر چربي هاي اضافه انتخاب مي کنند، بايد مصرف داروهايي مثلا اسپيرين، ويتامين E و برخي مسکن ها را از دو هفته قبل قطع کنند.
در مورد اشخاصي که سيگار مي کشند هم توصيه مي شود، از دو هفته قبل سيگار را قطع کنند. مطالعات نشان داده است که افراد ديابتيک هم مي توانند از اين کار بهره مند شده و حتي نياز روزانه ان ها به انسولين پس از ليپوساکشن کاهش مي يابد.
چه تفاوتي بين اولتراسونيک و روش هاي ليپوساکشن قديمي وجود دارد؟
اولتراسونيک کويتيشن يک روش بدون جراحي، درد و خونريزي است. بزرگترين تفاوت بين درمان با اولتراسونيک و ليپوساکشن ليزري در روش حذف چربي است.
اولتراسونيک از گرما براي حمله به سلول هاي چربي استفاده مي کند. اولتراسونيک براي مناطق بزرگتر بهتر است و ليپوساکشن ليزري براي مناطق کوچکتر. بسياري از مراجعين، از ليپوساکشن به دليل حساسيت بسيار زياد ليزر ناراضي هستند. به همين دليل ليزر براي مناطق کوچک مفيدتر است.
منبع: اکاايران