نکات نچسبیدن ژله به قالب

من از قالب سيليکوني استفاده کردم. براي اطمينان از اينکه ژله لا به لاي قالب نچسبه ابتدا قالبم رو خيس کردم. بعد هم انگشتم رو کمي چرب کردم و با انگشتم گوشه هاي قالب رو خيلي کم چرب کردم. به راحتي هم ژله از قالبم جدا شد.
براي قالب هاي فلزي هم بايد در قالبتون آب بچرخونيد و خالي کنيد تا خيس بشه و بذاريد توي فريزر تا يخ بزنه. بعد هم بياريد بيرون و ژله هاي برش زده رو در قالب بچينيد. فقط ممکنه ژله هاي برش زده در همون لحظه چيدن به کف ظرف بچسبه. ولي نترسيد. چون در انتها که خواستيد ژله رو از قالب جدا کنيد ميبينيد که نچسبيده.