آمادگی برای عمل لیپوماتیک چگونه است

از نيمه شب قبل از عمل از خوردن آب و وعده غذايي خودداري کنيد
پنچ روز قبل از عمل آسپرين مصرف نکنيد
دو روز قبل از عمل و يک ماه پس از آن از کشيدن سيگار خودداري کنيد
يک روز قبل از عمل از مصرف روغن ويتامين اي خودداري کنيد
بعد از عمل

در روش ليپوماتيک دوره نقاهت بعد از عمل بسيار کوتاهتر و بين ? تا ? روز مي باشد.
نکته قابل توجه آنکه بدليل عدم آسيب به سلولهاي چربي به طور همزمان مي توان چربي خارج شده را به هر قسمتي از بدن مانند باسن، سينه، صورت (گونه، لب و خطوط وچروک هاي پوستي ) ، پشت دست و ... تزريق کرد.

توصيه به پوشيدن ? تا ? هفته گن تنگ بعداز ليپوماتيک داريم بعد آن مي توان از گني که کمي شل تر است تا ?-? هفته استفاده کرد.
منبع: الو دکتر