توصیه های رفتاری بعداز انجام کرایولیپولیز

بعداز انجام کرايوليپوليز مراجعين محترم بايد بدانند که از 48ساعت بعد نوبت به تخليه چربيها از بافت کرايوليپوليز شده فرا ميرسد از اين لحظه به بعد نوبت همکاري صميمانه مراجعين ميباشد چون پروسه تخليه چربيها تماما وظيفه ذاتي بدن فرد مي باشد پس در اين مرحله هرچقدر که تلاش افراد در جهت تسهيل اين فرايند بيشتر باشد نتيجه کار کرايوليپوليز هم زيباتر ورضايتمند تر خواهد شد واما اين همکاري ها چه ميتوانند باشند ؟

1)نوشيدن آب فراوان= چون همانطور که در مباحث قبلي اشاره شد تخليه چربيها از مواضع کرايوليپوليز شده توسط عروق لنفاوي ميباشد واز آنجايي که اين عروق لنفاوي فاقد فشار ميباشند پس مصرف مايعات و آب فراوان ميتواند فشار را در اين عروق بالاتر برده وباعث افزايش سرعت تخليه چريها شود پس نتيجتا در افرادي که کرايوليپوليز انجام ميدهند هرگونه کم آبي بدن ميتواند باعث اختلال شديد در اين پروسه شوند ودر اين رابطه بايد عرض کنم که مصرف هرگونه داروهايي که باعث کم آبي بدن افراد شوند نيز منع مصرف جدي دارد مثال اين داروها همان ديورتيکها يا ادرار آورها هستند که باعث ميشوند مقدار ادرار زياد شده ودفع آب از بدن باعث کاهش فشار جريان لنفاوي ميشود

2)انجام ورزشهاي هوازي =چون هرگونه تحرکي شبه ورزش ميتواند جريان لنفاوي را در عروق نواحي کرايوليپوليز شده را افزايش دهد پس فعاليتهايي از قبيل راه پيمايي هر روزه /دويدن منظم/وساير ورزشهاي پرتحرک ميتوانند به اين هدف کمکهاي شاياني نمايند

3)افزايش فشار هاي موضعي در مکانهايي که تحت عمل کرايوليپوليز قرار گرفته اند چرا؟ چون ايجاد فشار در موضع کرايوليپوليز شده در حقيقت باعث افزايش فشار لنفاوي ميشود. کرايوليپوليز چيست

سوال از چه طريقي ميتوانيم اين فشار موضعي را بالاتر ببريم ؟انجام حرکات ورزشي محدود به نواحي کرايوليپوليز شده مثلا اگر کسي ناحيه شکمش را کرايوليپوليز کرده است از 48ساعت بعد اقدام به انجام دراز ونشست کند که اين امرهم باعث تخليه بهتر چربيها شده وهم باعث ميشود تا در آن موضع ليفت پوست شکم قشنگتر شود ويا اگر فردي در ناحيه بازوها اقدام به انجام کرايوليپوليز کرده است از 48ساعت بعد بايد حرکت دمبل زدن را تکرار روزانه کند تا چربيها خيلي سريعتر تخليه شوند

4)پوشيدن گن هاي موضعي در نواحي کرايوليپوليز شده چون استفاده از گن دقيقا همان کاري را ميکند که ما انتظار داريم يعني هم فشار مثبت را در آن ناحيه بالاتر ميبرد وهم ليفت زيبايي را ايجاد ميکند
منبع: دهباشي