داشتن ناخنهای زیبا به شما اعتماد به نفس می دهد

در مباحث آموزش کاشت ناخن نکاتي در مورد محافظت از ناخن ها توجه به بهداشت ناخن هاي دست و پا مخصوصا در ماههاي گرم و سرد سال از اهميت بالايي برخوردار است ، تنها راه نگهداري از اين اعضاي محکم و در عين حال آسيب پذير ، رسيدگي مداوم و هميشگي به آنهاست و بايد به روش هاي مختلف از جمله مانيکور وپديکور در فصلهاي گرم و سرد توجه داشت.

به چند نکته مهم در قالب زير براي نگهداري ازناخن ها توجه کنيد:
1-از رژيم غـذايي متـعــادل کــه شـامــل مقادير فراوان از ميوه ها و سبزيجات تازه، حبوبات و گوشت لخم ميباشد اســتفاده کنيم.
2- استفاده از دستکش هــنـگـام انـجام وظـايف خـانه به ويــژه شستن ظرفها.
3- ناخن را با برس ويژه تميز کنيم مخصوصا پس از کار با مواد کثيف.
4- براي سوهان کشيدن ناخنهايمان از سوهانهاي نرم و ظريف استفاده کنيم .
5- از ناخنها استفاده ابزاري نکنيم مثلا از آنها براي بيرون آوردن منگنه استفاده نکنيم.
?- اگر ناخنهاي پايمان ضخيم بوده و کوتاه کردن آنها دشوار است آنها را بمدت 5 الي 10 دقيقه درون مخلوط آب و نمک گرم(يک قاشق چاي خوري نمک در نيم ليتر آب) فرو ببريم. اين کار باعث نرم شدن آنها ميگردد.
?- ناخنها را براي دارا بودن حداکثر استحکام بـايد بـطور مستقيم کوتاه کنيم و اندکي در گوشه ها گرد شوند.
?- از جويدن ناخنها خودداري کنيم.
?- صـابون و مواد شوينده قوي سبب خشکي و ترک برداشتن ناخنها مي گردند. بـراي شستن دستها از صابونهاي ملايم استفاده کنيم.
??- بيش از يکبار در هفته از لاک برها استفـاده نـکنـيـم زيـرا آنـها بـاعـث خشـکي ناخن ميگردند.
??- پس از سوهان کشيدن ناخن هـا، آنهـا را براي چنـد دقيـقه درون آب گرم صابون دار ماساژ دهيم تا چربي ناخنها گرفته شود.
??- آب و مايعات فراوان بنوشيم.
??- براي داشتن ناخنهاي سلامت مصرف روزانه 2.5 ميـلي گـرم بـيوتـيـن (غيـر از زنـان باردار) و غذاهاي حاوي بيوتين مانند تخم مرغ و جگر بسيار مفيد ميباشد.
??- هر روز دستان و ناخن هاي خود را با مواد مرطوب کننده مرطوب کنيم.
??-از غذاهاي سرشار از سولفور و سيليکون مانند گل کلم و ماهي استفتده کنيم.
??- آب هويج تازه بنوشيم چون سرشار از کلسيم و فسفر بوده و در استحکام ناخنـهـا بسيار مفيد ميباشد.
??- براق کننده لب براي نرم کردن ناخنها بسيار موثر ميباشد.
??- پس از لاک زدن حتما از براق کننده لاک(برق ناخن) استفاده کنيم زيرا باعث ميشود ناخن ها در برابر شکنندگي مقاوم تر شوند. همچـنين بـراق کنـنـده را بـدون لاک نـيــز به ناخنهاي خود بزنيم زيرا با اين کار رطوبت ناخنها حفظ ميگردد.