مراقبت های بعد از تزریق چربی کدامند؟

براي ماندگاري چربي بايد هر چند وقت يک بار تمديد شود؟
طبق آخرين مقاله ها براي بقاي چربي تزريق شده، بهتر است گرافت چربي را در سه مرحله به فواصل سه ماه انجام دهيم يعني در هرجلسه مقداري چربي را تزريق کنيم و اجازه دهيم اين چربي در محل گرافت شده و زنده بماند سپس سه ماه بعد حجم بيشتري را وارد کنيم و اگر نياز بود در جلسه سوم حجم دهي محل تزريق را بيشتر کنيم به اين ترتيب بقاي چربي تزريق شده تضمين شده خواهد بود.

بايد بعد از تزريق چربي چه نکاتي را رعايت کنيم و بدانيم؟
- ممکن است محل تزريق چربي و محلي که چربي از آن گرفته شده دچار کبودي و تورم شود، براي همين بايد بگويم که اين امر طبيعي است و جاي نگراني نيست چرا که بعد از چند روزتا نهايتا دوهفته بهبود پيدا خواهد کرد. البته در برخي افراد ممکن است چند هفته بهبود زمان ببرد که بازهم جاي نگراني نيست.

- به فرد توصيه مي شود که از وارد کردن فشار زياد به محل تزريق جهت جلوگيري از جا به جايي چربي تزريق شده به مدت ? تا ?? روز خودداري کند.

- به مدت سه هفته بايد از مکان هايي که گرم هستند و نور مستقيم آفتاب پرهيز کنيد. همچنين رفتن به سوناي خشک و بخار در اين مدت اعلام شده توصيه نمي شود. به علاوه اگر قصد استحمام داريد بهتر است طول زمان حمام را کاهش دهيد و زياد در محيط بخاري حمام قرار نگيريد. اما به طور کلي استحمام بلامانع است.
- اگر تزريق چربى در صورت است، جهت کاهش ورم بهتر است در چند روز اول بعد از تزريق چربي، هنگام خوابيدن زيرسرتان بلند باشد (حالت نيمه نشسته يا زاويه ?? درجه) و در صورتي که مزاحمتي براي خوابتان ايجاد نکند، بهتر است به مدت دو هفته در اين حالت بخوابيد.
- براي کاهش ورم اولين اقدام استفاده از کمپرس سرد است که بايد سه روز اول از کمپرس سرد و بعد از آن از کمپرس گرم استفاده کنيد. همچنين مصرف نمک بايد کاهش پيدا کند.
- از انجام ورزش شديد به مدت چند هفته بايد خودداري شود.
- اگر چه عفونت نادر است، آنتي بيوتيک خوراکي (نظير سفالکسين)قبل و بعد از عمل تجويز مي شود (از شب قبل از عمل تا ? روز بعد از تزريق) معمولا براي کنترل درد استفاده از استامينوفن يا ژلوفن کافي خواهد بود.
- مانند هر عمل زيبايي، گرافت چربي هم ممکن است به اصلاحات جزئي بعدي نياز داشته باشد. بنابراين حداقل ?هفته ودر بهترين حالت ? ماه تا ? ماه پس از عمل نسبت به انجام عمل اصلاحي تصميم گرفته مي شود.