تناسب اندام تنبل‌ها با قرص ورزش!

محققان موسسه پژوهشی «اسکریپس» در حال کار بر روی دارویی هستند که مزیت‌های ورزش کردن را بدون حرکت دادن عضلات به انسان ارائه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، پژوهش‌ها نشان داده که یک ترکیب بر سطوح پروتئین REV-ERB در عضلات تاثیر می‌گذارد که متابولیسم را افزایش داده، سطوح کلسترول را طبیعی کرده و بر میزان خواب موثر است.
کارشناسان امیدوارند بتوانند از این ترکیب در آینده به معلولان در دستیابی به مزایای ورزش بدون نیاز به حرکت کمک کنند.
این پژوهش نشان داده که تزریق این ترکیب در موش‌های چاق علیرغم رژیم غذایی پرچرب به آنها به کاهش وزن کمک کرده و سطوح کلسترول آنها را ارتقا می‌بخشد.
موش‌های درمان شده همچنین در طول روز از اکسیژن بیشتری استفاده کرده و حدود پنج درصد انرژی بیشتر از موش‌های دیگر با وجود حرکت کمتر یا مساوی مصرف می‌کردند.
این امر به معنی افزایش متابولیسم بدن آنها توسط این ترکیب بوده است.
دانشمندان اسکریپس همچنین از محققان انستیتو پاستور فرانسه و سایر موسسات برای کشف چگونگی عملکرد این ترکیب در عضلات برای ارائه این ورزش نامرئی کمک گرفتند.
آنها می‌دانستند که داروی آنها قدرت پروتئین REV-ERB را افزایش می‌دهد اما هیچکس از عملکرد آنها در عضلات خبر نداشت.
از این رو دانشمندان گروهی از موش‌ها را به وجود آوردند که نمی‌توانستند میزان زیادی از این پروتئین را در سلول‌های ماهیچه‌های خود ابراز کنند. این گروه موش‌ها «پاد ورزشکار» نامیده شدند.
یکی از نشانه‌های ورزش‌های هوازی منظم این است که تعداد و فعالیت ساختارهای سلولی میتوکندری را که به تولید انرژی در عضلات در زمان مصرف اکسیژن کمک می‌کنند، افزایش می‌دهد.
اما عضلات این موش‌ها از تعداد بسیار محدودی میتوکندری برخوردار بود. در نتیجه این حیوانات از توان کمی برخوردار بوده و حداکثر ظرفیت اکسیژن آنها 60 درصد کمتر از موش‌های عادی بود.
اما هنگامی که در یک آزمایش دیگر، دانشمندان ترکیب خود را به سلولهای ماهیچه‌یی جدا شده از موشهای دچار کمبود افزودند، سلول‌ها میزان بیشتری از پروتئین REV-ERB تولید کردند.
این سلولها متعاقبا تعداد زیادی میتوکندری جدید تولید کرده و نمونه‌های موجود را تقویت کردند.