قد ايرانی‌ها بلندتر شده

دکتر مرتضي مولوي در حاشيه برگزاري نوزدهمين کنگره بين‌المللي ارتوپدي درجمع خبرنگاران گفت: با توجه به بهتر شدن وضعيت بهداشت و ورزش در کشور مشاهده مي‌کنيم که قد بسياري از فرزندان از پدر و مادرشان بلندتر شده است.
به گزارش جام جم آنلاين، وي ادامه داد: ورزش کردن به ويژه شنا، بسکتبال و واليبال و همچنين داشتن يک تغذيه صحيح به داشتن قد بلند در کودکي کمک مي‌کند.
به گفته وي، هم اکنون متوسط قد ايرانيان 170 تا 180 سانتيمتر است.
مولوي با بيان اينکه صفحه رشد استخوان در دختران بين 15 تا 16 سالگي و در پسران بين سنين 17 تا 18 سالگي بسته مي‌شود، به مهر گفت: کليه تبليغاتي که به منظور بلندشدن قد صورت مي‌پذيرد مبناي علمي ندارد و زماني که صفحه رشد بسته مي‌شود ديگر امکان رشد طولي استخوان وجود ندارد.
وي ادامه داد: تنها زماني عملي قابل انجام است که يک اندام تحتاني از ديگري کوتاه‌تر باشد به عنوان مثال يک پا از پاي ديگر کوتاهتر باشد.
در اينجا به کمک دستگاهي که برروي پاي بيمار متصل مي‌شود قد اندام آن عضو را بلند مي‌کنيم که البته اين اقدام درماني هم يکسال به طول مي‌انجامد و هزينه بالايي دارد البته زيبايي اندام را تنها تا 10 سانتيمتر مي‌توان جبران کرد.
مولوي تاکيد کرد: در مورد بلند کردن قد زماني که هر دو پا به يک اندازه هستند اگر ساق‌ها بلند شوند مفصل ران کوتاه شده و تناسب اندام به هم مي‌خورد. 

خدمات شیشه و آینه