26 نکته کوتاه و کلیدی برای ثروتمند شدن

اشاره:
افراد ثروتمند و ميليونر خود ساخته باهوش تر وبرتر از شما نيستند .اما آنها از يک سري اسرار ويِِژه براي ثروتمند شدن بهره گرفته اند که شما نيز مي توانيد با پيروي از آنها حداقل کسب و کار خود را رونق بخشيد .
افراد ثروتمند و ميليونر خود ساخته باهوش تر وبرتر از شما نيستند .اما آنها از يک سري اسرار ويِِژه براي ثروتمند شدن بهره گرفته اند که شما نيز مي توانيد با پيروي از آنها حداقل کسب و کار خود را رونق بخشيد .

1.روياهاي بزرگي در سر داشته باشيد. افکار بزرگ زندگي شما را متحول مي سازد.
2.يک تصوير خاص از مقصدمسير خود در ذهن تان ترسيم کنيد. هر اندازه اين تصوير مشخص تر و خاص تر باشد امکان دستيابي شمابه آن بيشتر خواهيد بود.
3.به گونه اي رفتار کنيد که گويي شما مالک کسب و کارتان هستيد.ولو آنکه براي شخص وشرکت ديگري کار ميکنيد. اين نگرش شما بذر هاي موفقيت واستقلال شغلي را در سرنوشت شما خواهد داشت.
4.شغل خود را دوست داشته باشيد چنانچه به آن علاقه مند نيستيد آن را رها کنيد. با "نه" گفتن به شغلي که تنها براي پول انجامش ميدهيد شغل دلخواه خود را همچون آهن رباجذب خود خواهيد کرد.
5.يک گروه خوش فکر تشکيل دهيد.با افرادي که متعهد به ايجاد يک شغل بزرگ هستندجلسه تشکيل دهيد . انديشه ها و ايده هاي خود را با ديگران در ميان بگذاريد و از يکديگر پشتيباني کنيد.
6.همواره ضوابط اخلاق کاري را رعايت کنيد.
7.پيشرفت وبهبودي دائم و بي وقفه در شغل خود را سر لوحه اعمال خود قرار دهيد. هميشه به علم خود بيا فزاييد.
8.به شغل خود به عنوان يک خدمت رساني بنگريد. ياري رساندن به ديگران کسب و کار شما رونق خواهيد بخشيد.
9.از تمام جزئيات و ريزه کاري هاي شغل خود آگاهي يابيد. اين پيشه ي شماست .

10.مترصد فرصتها باشيد. هر لحظه ممکن است بردر شما بکوبد . آيا شما آماده هستيد ؟

11.تناسب اندام خود را حفظ کنيد .ذهن توانمند جسم نيرو مندي پديد مي آورد . بدن ضعيف معلول ذهن ضعيف است سلامت جسمي ورواني شما اساس موفقيت شما در زندگي است .
12.زندگي خود را اولويت بندي کنيد . ابتداکار هاي مهم تر را به انجام رسانيد
13.پيش ازآنچه مشتري انتظار دارد به وي خدمت ارائه دهيد .با اين عمل اعتماد سازي کرده ومشتريان شما را افزايش ميدهد .
14.فرد منضبطي باشيد . زندگي خود را از فعاليت ها و افرادي که موجبات پيشرفت و بالندگي شما را فراهم مي آورند پر کنيد، فعاليتهايي که بر زندگي شما اثر منفي ميگذارند رااز خود دور سازيد .
15نخست به خودتان پرداخت کنيد. اين نخستين قانون متمولان است . پس انداز را هيچگاه فراموش نکنيد.
16.هر از چند گاهي تنهايي را تجربه کنيد . در زمان تنهايي به نداي درون و انديشه هاي ذهن خود گوش فرا دهيد و برنامه ريزي هاي خلا قانه کنيد .
17.به سوي برتري گام برداريد . بهترين را ارج دهيد و به کمترين از آن قانع نباشيد .
18.صداقت و درستکاري بهترين سياست است . خود وخواسته هاي خود را بشناسيد و آنها را هميشه صادقانه بيان داريد .
19.در روند تصميم گيري سريع عمل کرده و در تغير آنها کند و آهسته باشيد .
20.شکست گزينه ي شما نخواهد بود .تمام افکار شما بايد برموفقيت متمرکز باشد. شما بايد موفق گرديد .
21.در دستيابي به اهدافتان مصمم باشيد. پافشاري سر سختانه اعتماد به نفس شما را تقويت کرده و شما را به پيروزي نهايي نزديک مي کند.
22.بر خلاف جريان آب شنا کنيد هيچکاه از ايده ها ،عقايد و رويکرد هاي نو نهراسيد .
23.بر روي فرصتها تمر کز کنيد نه بروي موانع .
24.سه عنصر ترس ،پشت گوش اندازي و تنبلي را از زندگي خود بيرون اندازيد .
25.به خاطر داشته باشيد اغلب افرادي که در کنار شما زندگي مي کنند از پيشرفت و ثروتمند شدن شما خشنود نخواهد شد و ممکن است در اين مسير مرتبا شما را از دستيابي به اهدافتان دلسرد سازند . تنها به اهداف خود بيانديشيد و آنها را ناديده بگيريد .
26.ياد بگيريد خود خواه باشيد. خود خواهي به معني ناديده گرفتن حقوق ديگران نيست بلکه به مفهوم ارج نهادن به خواسته هاو آرزو ها ي خودتان و مقدم دانستن آنها برخواسته هاي ديگران است .
حال اگر فرد بد شانسي نباشيد،حتما پولدار مي شويد .
منبع: اي پارسي