چه مواردی برای کار در زمینه ناخن لازم است

مواردي که براي کار به عنوان يک ناخن کار خوب در سالن زيبايي اهميت بيشتري دارد مانيکور و کاشت پودر و طراحي مي باشد در مرحله بعد پديکور اهميت دارد که بيشتر در فصول گرم مشتري دارد البته بيشتر سالن هاي زيبايي صندلي پديکور ندارند.

در مورد کاشت ژل بايد بگويم در سال اخير بدليل گران شدن مواد ژل هزينه کاشت و ترميم آن نيز بسيار بالا رفته و به نسبت مشتري کاشت ژل بسيار کمتر شده و ما معمولا کاشت ميکس را جايگزين آن مي کنيم.
ديزاين هاي زير کاشت هم طرفدار کمتري دارند و شايد از هر ? درصد مشتريان اين نوع کاشت را بخواهند زيرا هم زمان و هم هزينه زيادي مي برد
کلا در آموزش تاکيد ما بر کاشت ناخن پودري با قلم مي باشد زيرا اين کاشت به عنوان کاشت مادر محسوب مي شود و پايه انواع کاشت ها مي باشد و کاربردي تر از همه موارد مي باشد.