هیچ کرایولیپولیز ارزانی بی علت نیست

عنوان فوق قطعا به ذهن تمامي خوانندگان گرامي آشنا ميباشد چون همانطور که متوجه شديد جمله فوق از جمله معروف هيچ ارزاني بي علت وهيچ گراني بي حکمت نيست اقتباس گرفته شده است. عزيزان مسئله خدمات واقدامات پزشکي ازجمله اموري است که انسانهاي عاقل هيچگاه کيفيت را فداي قيمت ارزان نميکنند چون اگر فردي اين اشتباه را در زندگيش مرتکب شود ممکن است تاوان سنگيني را بپردازد واولين اشتباه آخرين اشتباهش باشد شما قطعا خوب ميدانيد که اگر به مغازه طلا و جواهر فروشي برويد وقصد خريد جواهري نفيس را داشته باشيد لاجرم بايد هزينه اي در حد آن جنس مرغوب را بپردازيد وبالعکس اگر يک جنس بدل خريداري نماييد مبلغ ناچيزي را پرداخت مي نماييد وبه قول معروف هرچقدر که پول بدهي همانقدر آش ميبري يعني اينکه اگر کار خوب ميخواهيد لاجرم پول خوبي هم بايد پرداخت نماييد با توجه به مقدمه اي که عرض کردم حالا توضيح اين مطلب که چرا برخي از همکاران با قيمتهاي بسيار پاييني کار کرايوليپوليز را ارائه ميدهند خيلي مشکل نميباشد يک کار کرايوليپوليز قوي وموثر که بتواند انتظارات بيماران چاق را براورده نمايد واز طرف ديگر عوارض خاصي را هم براي بيمار رقم نزند يعني همان اتفاقي که با دستگاه زلتيک ودر کشور آمريکا روي ميدهد براي يک شکم وپهلوحدود 12ميليون تومان به پول ايران هزينه خواهد داشت البته با توجه به قيمتهاي کشور آمريکا وسطح درآمدي آن مردم .اما در کشور ما بامشخصات فرهنگي واقتصادي که در حال حاضر حاکم ميباشد حدود قيمت يک مرتبه انجام کرايوليپوليز براي دوپهلوونيز چهار قسمت شکم حدود 3ميليون تومان خواهد بود خوب اين کار کرايوليپوليز که گفتيم در ايران بايد 3ميليون تومان هزينه داشته باشد چه مشخصاتي دارد ويا به گفته ديگر بيمار ايراني که 3ميليون تومان براي يک مرحله کرايوليپوليز پرداخت کرده است چه توقعي دارد

1)به هيچ عنوان پوستش نبايد فريز شود وسوخنگي پيدا کند

2)حداقل تايمي که هرپروب روي هرقسمت بدنش قرار ميگيرد نبايد از80دقيقه کمتر باشد

3)حداقل کاهش ضخامت بافت چربي کرايوليپوليز شده نبايد از 40درصد کمتر باشد

4)حداکثر زمانيکه بيمار بايد تحمل کند تا نتايج فوق را مشاهده نمايد نبايد بيشتر از 2ماه بطول انجامد (براي هرناحيه کرايوليپوليز شده)

اما در ايران ما چه ميگذرد ؟متاسفانه اکثر همکاران من در جذب بيماران براي انجام کرايوليپوليز در يک رقابت ناسالم وکاملاغير اخلاقي بجاي ارائه کار بهتر ونتيجه بهتر براي بيمارانشان اقدام به کاهش شديد قيمتها نموده اند که اين کاهش شديد قيمتها خودبخود باعث ضرروزيان بيشتر به بيماران ميشودچون من ثابت خواهم کرد که همکارانيکه باقيمتهاي بسيار پايين اقدام به کرايوليپوليز مي نمايند در حقيقت کيفيت کرايوليپوليز را فداي کاهش قيمت کرده تا بتوانند بيماران بيشتري را جذب نمايند ودراين جدال جذب مشتري درحقيقت سلامتي وپول مشتري را هدف قرارداده ودرنهايت باعث ازبين رفتن اعتبار وجايگاه کرايوليپوليز دراذهان عمومي مردم ميشوندحتما با کمي جستجودر سايتهاي تخفيف در اينترنت براحتي ميتوانيد با اين گونه مراکز تبليغي وارائه دهنده انواع واقسام تخفيفات به اشکال مختلف برخورد نمائيد که من بعنوان يک طبيب واقعا از صميم قلبم هم خجالت زده ميشوم وهم آزرده خاطر چون به نظرمن اينگونه روشها براي جمع آوري مشتري اصلا مفيد نبوده وبغير از اينکه شخصيت اجتماعي ما پزشکان را خراب ميکند باعث تمسخر ديگر صنوف هم خواهد شد واما اينگونه ارزان فروشيها چه مضراتي براي بيماران دارد

اولا کارکرايوليپوليزي که قرار بود براي يک شکم وپهلو3ميليون تومان هزينه داشته باشد وازطرفي هم اثرات تعريف شده اي را داشته باشد با قيمتهاي مخفف که قبلا اشاره شد به حدود 900هزار تومان کاهش پيدا کرده وچون انجام کرايوليپوليز با اين قيمت براي يک پزشک مقرون به صرفه نيست پس علي القاعده لازم است که تغييراتي روي پارامترهاي کرايوليپوليز توسط پزشک داده شودپس اولين کاري که انجام ميشود به قرار ذيل است

1)استفاده از پدهاي آنتي فريز چيني بجاي آمريکايي که همين جابجايي کيفيت است که باعث ايجاد فريز وسوختگي پوست بيماران مي شودچون همانطور که گفتم پدهاي آنتي فريز آمريکايي اصلا فريز نميشود ولي نوع چيني متاسفانه باعث فريز پوست وسپس سوختگيهاي بسيار شديد و عمقي شده که گاها بيماران را تا مرز تقبل جراحي پلاستيک شکم هم ميشود

2)کاهش مدت زمان قرار گيري پروب روي بدن بيماران از100دقيقه به 45دقيقه

3)کاهش دادن شدت درجه برودت ازمنفي10الي مثبت1=علتش هم اين است چون پدهاي آنتي فريز چيني توانايي حفاظت پوست بيماران را در دماي منفي ندارد پس به اجبار دماي منفي دستگاه کرايوليپوليز با دماي مثبت عوض ميشود. هزينه کرايوليپوليز

4)کاهش دادن قدرت مکش دستگاه کرايوليپوليز از 80کيلوپاسکال به حدود 30الي40کيلوپاسکال چون در اين حالت طول عمر موتور دستگاه کرايوليپوليز طولانيتر خواهدشد

5)کوتاه کردن زمان حدفاصل نواحي از بدن که قرار است کرايوليپوليز انجام شود چون در حالت نرمال بايدحدود يک ماه فاصله بين نواحي مختلف باشد ولي در حالت ارائه تخفيفات اين زمان به دوروز تبديل شده تا پزشکان بتوانند تعداد بيماران بيشتري را کرايوليپوليز نمايند

وتغييرات ديگري که فعلا در اين زمان محدود قادر به ارائه نيستم

نتيجه اين گونه رفتارها توسط همکاران چه ميتواند باشد ؟

جواب=1)عدم جوابدهي بدن بيماران کرايوليپوليز شده به کرايوليپوليز

2)از بين رفتن پول بيماران

3)آسيب به سلامتي جسم وجان بيماران کرايوليپوليز شده

4)از بين رفتن اعتماد بيماران وجامعه به کرايوليپوليز

پس در انتهاي اين بحث يکبار ديگر آن جمله ابتدايي را دوباره مطرح ميکنم که هيچ کرايوليپوليز ارزاني بي علت وهيچ کرايوليپوليز گراني بي حکمت نيست چون همانطور که چگونگي انجام يک کرايوليپوليز واقعي را شرح دادم واينکه زمان هر پروب چقدر بايد باشد پدهاي آنتي فريز اصلي آمريکايي چگونه ميتواند از پوست محافظت کند وساير موارد لازم که ميتواند باعث انجام يک کرايوليپوليز موثر شود را در نظر آوريد که افرادي که دنبال اخذ يک کار کرايوليپوليز با الگوي زلتيک آمريکا ميباشند وهمچنين در کنار انجام کرايوليپوليز انتظار حفظ سلامتي بدنشان راهم دارند پس طبيعي است که بايد هزينه اي در خور مطالباتشان را هم بپردازند تا هم سلامت جسم وجانشان در خطر نيفتد وهم نتيجه دلخواهشان را از کرايوليپوليز ببرند

در انتها از تمامي دوستان محترم خواهش ميکنم بياييم از اين به بعد تصميم بگيريم که در مورد مسائل پزشکي هيچگاه به خاطر قيمت پايين جانمان را به خطر نيندازيم از پزشک نخواهيم که به ما تخفيف دهد بلکه از ايشان بخواهيم که به ما کار عالي تحويل دهد
منبع: دهباشي