موارد کاربرد رادیو فرکانسی

ازبين بردن چين و چروک در صورت و دورچشم
رفع شلي پوست در قسمت هاي مختلف بدن
جوان سازي پوست
کاهش ترشح بيش از حد چربي
اکنه هاي التهابي فعال
بستن حفره ها و منافذ پوست بدن
درمان اسکارن هاي اکنه سوختگي و جراحي
اسکارن هاي آکنه
کاهش و بهبودي قابل ملاحظه لکه هاي قهوه اي و حتي لکه هاي قهوه اي و حتي لکه هاي قرمز بعد از جوش
ترميم آسيب هاي آفتاب روي پوست صورت گردن شانه ها و دست
تعريق زياد

ويژگي هاي دستگاه RF يا راديوفرکانسي
فيلتراسيون بسيار قوي جهت جلوگيري از ايجاد موج حرارتي
برش بسيار ظريف بدون تخريب بافتي
توانايي انجام لايه برداري عميق بدون ايجاد اسكار ؛ عدم ايجاد سوختگي
كاهش زمان بهبودي
قابليت استفاده بر روي حاشيه مژه ها ، ابرو و ديگر نواحي رويش مو
قابليت استفاده در تمام نقاط بدن و صورت بدون محدوديت سني
منبع: نارنجستان