لجن درمانی

لجن درماني چيست؟

لجن درماني اصطلاحي قديمي است كه به روشي منحصر به فرد در درمان بيماري ها با استفاده از گل و لجن غني از مواد معدني و گياهي اطلاق مي شود.
استفاده ار لجن ها به دليل دارا بودن مواد معدني غير قابل حل مواد گياهي از دير باز توسط يونانيان باستان مورد استفاده قرار گرفته بود و در دهه هاي اخير هم بريتانيايي ها و آلماني ها اين روش را به صورت حمام گلي يا مزارع سلامتي به كار گرفتند. خاك و مواد گياهي فرسايش يافته در گذار سال ها در نقاط خاصي از زمين از جمله درياچه اروميه چنين خاصيتي را به همراه دارند.
فوايد سلامتي بخش لجن ها يعني وجود آنتي بيوتيك هاي طبيعي، معدني و گياهي طي ساليان متمادي از نظر كميت افزايش پيدا مي كند و بعد از حضور فرد در ميان لجن هاي درمانگر، مواد مفيد موجود در آن به پوست او نفوذ مي كند. اين مواد از طريق وارد گردش خون بدن مي شوند و فيبرهاي عصبي كوچكي را در لايه هاي خارجي پوست تحريك مي كنند. اين فرآيند روي سيستم عصبي نيز تاثير مثبت مي گذارد.
ماليدن لجن روي پوست يا حمام لجن گرفتن از معمول ترين روش هاي لجن درماني هستند و به تازگي نيز شركت هاي توليد كننده  شامپوها و مواد زيبا كننده، محصولات جديدي براي استفاده از اين روش درماني عرضه كرده اند. با وجود اين، مردم هنوز هم در كشورهايي مانند اتريش، كلمبيا و كشور خودمان از لجن درماني و حمام هاي لجن براي كاهش درد مفاصل، سياتيك، دردهاي مزمن، روماتيسم و برطرف كردن ناراحتي هاي پوستي استفاده مي كنند.