رژیم غذایی اکو آتکینز چگونه لاغر می کند

در رژیم غذایی آتکینز برخی از موارد بهبود یافته است دکتر جین مولو سخنگوی انجمن رژیم غذایی آمریکا می گوید: در مطالعه بر اکو اتکینز، شرکت کنندگان 40%کاهش مصرف کالری داشته اند،که به احتمال زیاد دلیلی برای کاهش وزن است، که بیشتر به خاطر رژیم غذایی است.
کارشناسان می گویند :رژیم غذایی سخت گیاهی مانند رژیم غذایی اکو اتکینز یکی از راه های کاهش کلسترول است، اگر چه سطح فیبر بالا در رژیم غذایی ممکن است اثر کاهنده کلسترول آن را افزایش دهد.
مولو می گوید: “جایگزینی چربی های سالم با چربی های اشباع و ترانس، کم خوردن غذاهای سرخ شده و کم چرب، افزایش فیبر و انجام فعالیت بدنی منظم همه ابزار موثری برای پایین آوردن کلسترول هستند،”