جراحی برای لاغری موضعی جواب می دهد؟

هر قدر مدت بيشتري از تجمع چربي ها در بدن شما بگذرد، از بين بردن آنها سخت تر مي شود. در اين صورت، ممکن است رژيم سالم و ورزش مناسب انجام دهيد اما شاهد آب شدن بقيه قسمت هاي بدنتان به جز شکم يا ران ها باشيد. دليلش آن است که چربي هاي قديمي بدن شما، تبديل به چربي هاي خارج از دسترس شده اند و پيوندهاي بين آنها به سادگي شکسته نمي شود. در اين شرايط، استمرار فعاليت بدني مي تواند کم کم اين چربي ها را هم وادار به آب شدن کند. درباره اين چربي ها گاهي اوقات متخصصان روش هاي ليزر يا راديوتراپي را توصيه مي کنند که به شکسته شدن چربي ها کمک مي کنند اما پاي جراحي در ميان نيست و فقط چربي هاي دور از دسترس به چربي هاي آب شونده تبديل مي شوند. درباره استفاده از اين تکنيک ها فقط متخصص مي تواند نظر بدهد. اما خيلي ها هم هستند که ترجيح مي دهند به جاي رژيم و ورزش سراغ جراحي بروند. ليپوساکشن يک روش جراحي رايج در کاهش چربي هاي بدن است که عموما براي چربي هاي دور از دسترس به کار مي رود. در اين روش، چربي هاي اضافي بدن با عمل جراحي خارج مي شوند اما اين روش زيبايي، به هيچ عنوان يک درمان هميشگي و قطعي نيست و اتفاقا دردسرهايي هم دارد. مثلا اگر قبلا شاهد تجمع بافت يک دست چربي ها در اين ناحيه بوديد، بعد از ليپوساکشن چون بافت هاي چربي بدنتان دستکاري شده، چربي ها به شکل ناهموار در بدنتان تجمع مي يابند چون محوطه اي تونل مانند زير بافت ايجاد مي شود که شکل لايه اوليه پوست را ناهموار مي کند. از طرف ديگر مثل هر عمل جراحي ديگري ليپوساکشن هم خطراتي دارد که شامل عفونت، خونريزي هاي ناخواسته و آمبولي چربي زير پوست است. تکنيک هاي جراحي ديگر مثل ليزر ليپوليز (تخريب بافت چربي با ليزر) هم به همين شيوه، جزو روش هاي موقتي و ناپايدار لاغري به حساب مي آيند و البته ضررهاي ليپوساکشن را هم دارند. لاغري شکم و پهلو