30 درصد تخت های روانپزشکی در اشغال مصرف کنندگان شیشه

مديرکل دفتر سلامت رواني اجتماعي و اعتياد از اشغال 30 درصد تخت هاي روانپزشکي توسط مصرف کنندگان ماده مخدر صنعتي شيشه در کشور خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ دکتر حاجبي گفت: از هر 10 تخت روانپزشکي در بيمارستان ها 3 تخت به مصرف کنندگان شيشه اختصاص دارد، يعني 30 درصد کل تخت هاي روانپزشکي کشور.

وي افزود: کشور ما تاکنون درگير مهار جدي مواد مخدر غيرصنعتي بوده نه مواد محرک و صنعتي، در حالي که اين مواد جديد معضل تازه دنياست. وي بيان داشت: متاسفانه سطح آگاهي افراد جامعه نسبت به شيشه ماده مخدر صنعتي واقعي و کافي نيست که بايد با اطلاع رساني همه جانبه افراد را از خطرات جدي اين ماده مخدر آگاه کرد.

مديرکل دفتر سلامت رواني اجتماعي و اعتياد با اشاره به مصرف شيشه در برخي از آرايشگاه هاي زنانه، بيان داشت: متاسفانه برخي از افراد ناآگاه براي تناسب اندام و لاغري به مشتريان خود مصرف شيشه را تجويز مي کنند که اين امر موجب مخاطرات بسياري براي افرادي که آگاهي کافي از خطرات اين مصرف ندارند مي شود.

وي در پايان از مردم خواست به توصيه هاي غيراصولي افراد فاقد صلاحيت در خصوص اين موارد و موارد ديگري نظير سولاريوم،و مصرف کرم ها و مکمل هاي دارويي توسط غيرمتخصصان توجه نکنند.