آموزش طراحی ناخن

آموزش هاي کاشت موقت ناخن ، آموزش کاشت با قلم پودر، آموزش کاشت با ژل ، آموزش کاشت گيپور و …  امروز مي خوام از طراحي و ديزاين ناخن براتون بگم و آموزشهاي مربوط به اون رو بصورت رايگان در اختيارتون قرار بدم.
طراحي و ديزاين ناخن مرحله خيلي مهمي هست که مي تواند تبليغ خيلي خوبي باشد از کارتان. وقتي کار کاشت ناخن انجام شد طرح ها و ديزاين هاي زيبا مي توانند زيبايي کارتان را صد چندان کنند و مشتريتان را 100% راضي .
در واقع ديزاين ناخن ، ظاهر و شماي و زيبايي ناخنهاي شماست. براي آشنايي با طراحان زيبايي ناخن مي توانيد از منوي بهترين مراکز کاشت ناخن با توجه به منطقه زندگيتان مرکز مورد نظر را انتخاب کنيد و زيبايي ناخن هايتان را تضمين کنيد.
مسئله مهمي که بايد در طراحي و ديزاين ناخن در نظر گرفت هارموني و تناسب رنگهاي به کار رفته است. رنگها دنيايي هستند که زيبايي در آن معنا پيدا کند . يک ناخنکار حرفه اي کاشت ناخن ، بايد رنگها و هارموني رنگها را خوب بشناسد و داراي مهارت کاقي براي اجراي رنگهاي مختلف روي ناخنها داشته باشد.
اجراي طرحهاي ساده روي ناخن در برخي موارد اگر به خوبي انجام شود ناخنها را جلوه تازه اي مي دهد. آموزش اين طرحهاي ساده کاشت ناخن حاصل نمي شود مگر آموزش نزد ناخنکار ماهر و همچنين تمرين و پشتکار فراوان.