آیا رنگ پودر کاشت تاثیری در کاشت ناخن دارد

بسياري از کار آموزان در مورد رنگ پودر کاشت ناخن از من سوال مي کنند که در اينجا مي خواهم به طور مفصل توضيح دهم
کلا پودر هاي عمومي که براي کاشت استفاده مي شود ? رنگ مي باشند
سفيد شفاف
صورتي روشن
صورتي
پودر سفيد شفاف در اغلب موارد براي کاشت هاي کريستالي استفاده مي شود و کاملا شفاف و بي رنگ است
در اکثر مواقع از پودر صورتي کمرنگ براي کاشت استفاده مي شود که طبيعي تر و همرنگ ناخن مي باشد.
معمولا پودر صورتي را با سفيد شفاف ميکس مي کنند و بجاي صورتي کمرنگ استفاده مي نمايند در مواردي که پودر صورتي کمرنگ در بازار کمياب مي شود معمولا از اين روش استفاده مي کنيم
البته پودر هاي رنگي هم در بازار وجود دارد که براي ديزاين هاي مختلف بکار مي رود