آيا درمان با ژل اسيدهيالورونيك برای همه مناسب است ؟

درمان با اسيدهيالورونيك تقريباً براي همه افراد مناسب است. بدليل اينكه اسيدهيالورونيك از نظر شيميايى بين همه گونه هاي جانوري يكسان است، آلرژى به آن بسيارنادراست. اين مساله برعکس كلاژن گاوى است که بين آزمايش پوستى آن ودرمان حدود هشت هفته فاصله است. درمان با اسيدهيالورونيك براى بيماران حساس به كلاژن گاوى هم مناسب است.

درمان با ژل اسيدهيالورونيك چگونه انجام ميشود ؟
درمان در يك مركز پزشكى توسط پزشک متخصص انجام ميشود.

مراحل درمان با اسيدهيالورونيك :
- موضع معالجه با داروى ضدعفونى پاك ميشود
- ممکن است داروى بيحسي موضعي به کار رود
- روش تزريق به تکنيک پزشک بستگي دارد
- بسته به محل درمان امکان دارد موضع ماساژ داده شود
- محل تزريق ممكن است کمي قرمز يا متورم باشد که معمولاً طي چند روز ناپديد مىشود.

مدت دوام اسيدهيالورونيك چقدراست ؟
ژل اسيدهيالورونيك دائمى نيست. دقيقآً شبيه اسيدهيالورونيك طبيعى ، اسيدهيالورونيك مصنوعي هم پس از تزريق به تدريج تجزيه و جذب بدن خواهد شد. در بيشتر موارد، مدت دوام اسيدهيالورونيك نه تا هيجده ماه طول ميكشد. در صورت نياز ميتوان درمان را تکرار کرد. تزريق ژل

عوارض جانبى درمان با اسيدهيالورونيك چيست ؟
درمان با ژل اسيدهيالورونيك عموماً خوب تحمل ميشود. درد هنگام تزريق با استفاده از بيحسي موضعي به حداقل ميرسد. پس از درمان ممكن است موضع درمان متورم، قرمز و دردناك باشد، که معمولاً طي چند روز بهبود مي يابد. آلرژي به اسيد هيالورونيك بسيار نادر است .
منبع: دکتر واعظ