مزایای فمی‌لیفت چیست

اکثر افرادي که نگراني درباره اثرات روند پيري بر روي پوست و بدن دارند مربوط به ماده کلاژن است. کلاژن يک ترکيب آلي است وشامل آمينواسيدهايي است که مسئول حفظ ساختار بافت پيوندي مانند استخوان‌ها، رباط‌ها و پوست مي‌باشد.
با افزايش سن، کلاژن به تدريج شروع به شکستن مي‌کند؛ اين همان چيزي است که باعث چين و چروک، لکه‌ها و خطوط روي پوست مي‌شود. همچنين بافت واژن شروع به آسيب ديدن به دليل کمبود کلاژن مي‌کند. اين وضعيت مي‌تواند بدتر پس از زايمان شود. بنابراين موجب کاهش قابليت ارتجاعي و توانايي برگشتن بافت واژن پس از کشش مي‌شود.نتيجه آن عدم لذت رابطه جنسي براي زنان و شريک جنسي مي‌شود. بي‌اختياري ادرار يک اختلال است که باعث نشت ادرار در هنگام خنده، سرفه و عطسه مي‌شود که يکي ديگر از علائم آسيب در ناحيه واژن است.

فمي ليفت يک روش جديد است که مي‌تواد باعث تنگي بافت واژن و اطراف آن شود. اين روش که در حال گسترش است پتانسيل فراواني براي پيشرفت روش‌هاي واژن دارد که مي‌تواند در کيفيت زندگي و اعتماد به نفس زنان مؤثر باشد. روش فمي‌ليفت از ليزر CO2 آلما با حداکثر دقت و درستي استفاده مي‌کند. اين ليزر با موفقيت براي مقابله با اثرات ضد پيري بر روي پوست استفاده مي‌شود. نوري که از ليزر ساطع مي‌شود به پوست با کانال‌هاي حرارتي کوچک نفوذ مي‌کند. اين عمل يک اثر تبخير شدگي شديد بر روي اين کانال‌ها بدون صدمه به بافت‌هاي اطراف ايجاد مي‌کند. پروب ليزر داراي ويژگي چرخش 360 درجه مي‌باشد که به دقت و درستي اين روش مي‌افزايد.
گرمايش حرارتي لايه‌هاي دروني بافت واژن در نهايت منجر به بازسازي الاستين و پروتئين در ناحيه تحت درمان مي‌شود. اين روش باعث روند بهبود طبيعي زخم سيستم ايمني بدن مي‌شود. نتيجه نهايي بازسازي بافت واژن به علت توليد فيبرهاي کلاژن جديد، محکم و ضخيم است که ديواره واژن را تنگ و داراي قابليت ارتجاعي مي‌کند.همچنينيکپتانسيلقويبرايافزايشاحساسلذتبخشدرطولمقاربتجنسيايجاد مي‌کند. فمي‌ليفت همچنين در کاهش بي‌اختياري ادرار و خشکي واژن مؤثر است.

ايمني فمي‌ليفت
از آنجا که فمي‌ليفت يک عمليات بدون درد است، نيازي به آرام‌بخش وجود ندارد. اين عمل توسط متخصص زنان انجام مي‌شود و زمان خاصي به منظور ريکاوري کامل وجود ندارد. تجزيه کلاژن مي‌تواند به علت بسياري از فاکتورها مانند چاقي باشد. اين اتفاق بيشتر در زنان روي مي‌دهد و برخي بيشتر احساس مي‌کنند. روش فمي‌ليفت اثبات شده است و روش راحت و دردسترسي براي حل اين مشکلات است