8 کار ممنوع در باشگاه ورزشی

مطمئناً وقتي به باشگاه ورزشي مي رويد، مي دانيد که چه کارهايي را بايد انجام دهيد؛ اما تا چه حد در خصوص اعمالي که نبايد انجام داد، آگاه هستيد؟
متخصص تناسب اندام Mike Donavanik به ما مي گويد، که اين هشت کار ممنوع کدامند:

1. دستگاه ورزشي را تصاحب نکنيد
باشگاه يک مکان عمومي است. اگر کسي قصد دارد از دستگاهي که شما مشغول کار با آن هستيد، استفاده کند، به او اين اجازه را بدهيد. هيچ کس نمي خواهد به تمرين شما لطمه وارد کند. همه، تنها مي خواهند مانند شما تمرين هاي خود را انجام دهند. با دوستان تان به صحبت ننشينيد و در سريع ترين زمان ممکن کار خود را با دستگاه ها تمام کنيد.

2. دستگاه را بدون پاک کردن عرق خود، ترک نکنيد
هيچ چيز بدتر از اين نيست که با دستگاهي که عرق ديگري بر روي آن است، کار کرد. اين کار بسيار غير بهداشتي است. قبل از استفاده از وسايل باشگاه، حوله خود را بر روي آنها قرار دهيد. بعد از تمرين نيز عرق خود را از دستگاه پاک کنيد. اکثر باشگاه ها دستمال هاي مرطوب را براي اين کار توزيع مي کنند.

3. فراموش نکنيد که وزنه ها را در جاي تعيين شده قرار دهيد
وضعيتي را تصور کنيد که چيزي را لازم داريد و آن را پيدا نمي کنيد؛ مطمئناً وضع خوشحال کننده اي نيست. درست است؟ حال، اگر وزنه ها و ساير ابزارهاي قابل حمل در باشگاه را، پس از استفاده در جاي مخصوص خودشان قرار ندهيد، دقيقاً چنين وضعيتي ناراحت کننده اي را براي ديگران به وجود آورده ايد. پس اين مساله را رعايت کنيد و بعد از تمرين، وزنه ها در جاي خود قرار دهيد.

4. وزنه ها را از بالا رها نکنيد
نسبت به افرادي که در نزديکي شما مشغول ورزش هستند، مراقب و با ملاحظه باشيد. اگر وزنه ها را از بالا رها کنيد، ممکن است صدا و يا لرزش آنها، تمرکز سايرين را به هم بزند. حتي ممکن است با اين کار به خود يا افرادي که در نزديکي شما هستند آسيب برسانيد.

5. کارهاي نامعقول انجام ندهيد
برخي از مردم باشگاه را مکاني توهين آميز براي خود مي دانند. چرا که به همه کمک مي کند که اعتماد به نفس خود را افزايش دهند و در بعضي مواقع به خاطر اين اعتماد به نفس کارهاي نا معقول انجام دهند. آخرين چيزي که شخصي بخواهد بشنود اين است که مورد تمسخر قرار بگيرد، سخنان نيشدار بشنود و يا از عيب هايش گفته شود. بدانيد که همه براي بهره بردن از سلامتي بيشتر در اين مکان جمع مي شوند، بنابراين همانطور که انتظار داريد ديگران با شما رفتار کنند با آنها رفتار کنيد.

6. به حريم خصوصي ديگران تجاوز نکنيد
باشگاه ها به هنگام صبح و بعد از کار بسيار شلوغ مي شوند. ممکن است در اين زمان ها فضاي کافي براي انجام تمرين هاي خود نداشته باشد. اگر اينچنين است خودخواه نباشيد و به حريم فرد ديگري وارد نشويد. سعي کنيد نقطه اي را براي تمرين خود پيدا کنيد، اگر پيدا نشد آرام باشيد و تمرين ديگري را انتخاب کنيد و يا صبر کنيد تا فردي تمرينش تمام شود و جاي خود را به شما دهد.

7. از تلفن همراه خود استفاده نکنيد
هيچ چيز بيشتر از صحبت کردن با تلفن همراه انرژي باشگاه را مختل نمي کند. اگر تماس مهمي داريد و يا مي دانيد مدت آن طولاني است وسايل خود را برداشته، به بيرون از سالن يا محوطه تمرين برويد و تماس خود را پاسخ دهيد. با اين کار بيشتر بر روي مکالمه خود تمرکز داريد و اجازه مي دهيد ديگران از دستگاهي که استفاده مي کرديد، استفاده کنند.

8. نگوييد همه چيز را مي دانم
زمانيکه ديگران در حال تمرين هستند سعي نکنيد خلوت آن ها را به هم بزنيد. تمرين ديگران را براي گفتن اينکه آن را اشتباه انجام مي دهند و يا راه بهتري براي انجام آن است، قطع نکنيد. اگر متوجه شديد فردي تمرين اشتباه يا خطرناکي را انجام مي دهد به مربي بگوييد که پيگير شود. بدانيد که شما پليس باشگاه نيستيد.