7 باور غلط در مورد تناسب اندام

خبرآنلاين: باورهاي غلط رايج بسياري در مورد ورزش و تناسب اندام وجود دارند که افراد بسياري اين باورهاي غلط را صحيح مي پندارند، لذا براي همگان بسيار مفيد است که اين باورهاي غلط رايج را به خوبي بشناسند.

باور غلط اول: براي کاهش وزن، شدت ورزش و فعاليت بدني بايد خيلي زياد باشد تا شما دچار تپش قلب شويد و يا تعريق فراوان داشته باشيد.
حقيقت امر: هر نوع ورزش و فعاليت بدني(صرف نظر از شدت آن) اگر به همراه يک برنامه غذايي صحيح باشد، مي تواند سوخت و ساز روزانه شما را بالا ببرد. فعاليت هاي بدني با شدت متوسط مانند پياده روي نيز اگر بر يک پايه مداوم و منظم انجام شوند، مي توانند به کاهش وزن و کنترل وزن کمک نمايند. تعريق فراوان نيز به معناي انرژي سوخت و ساز بيشتر نيست و مي تواند به ميزان فعاليت غدد عرق افراد بستگي داشته باشد.

باور غلط دوم: ورزش باعث افزايش اشتها شده و در عمل از کاهش وزن شما جلوگيري مي نمايد.
حقيقت امر: اين امر هميشه مصداق ندارد و در حقيقت بررسي ها نشان داده اند که اشتها پس از برخي ورزش ها حتي قابل کنترل تر مي گردد. فعاليت هاي بدني با شدت متوسط که براي کمتر از ? ساعت به طول انجامند اشتهاي شما را مي تواند براي مدت ? الي ? ساعت کاهش دهد. اما فعاليت بدني با شدت زياد که براي ? ساعت و بيشتر به طول انجامد مي تواند به ويژه در افرادي که سابقه ي فعاليت بدني شديد ندارند، موجب افزايش اشتها گردد.
باور غلط سوم: بهترين راه براي بهبود سطح تناسب اندام تان، انجام ورزش شديد هر روزه مي باشد.
حقيقت امر: بيشتر بودن هميشه به معناي بهتر بودن نيست. بدن شما به زماني براي تجديد قوا در بين جلسات ورزش هاي سنگين نياز دارد. اگر به عضلات تان فرصت کافي براي بهبود را ندهيد، ممکن است در اثر تمرين بيش از حد به بدن تان آسيب هايي برسانيد.
ورزش و فعاليت بدني مي تواند سايز و قدرت عضلات را افزايش دهد، در حالي که نداشتن فعاليت بدني کافي موجب کاهش سايز و قدرت عضلات مي گردد
باور غلط چهارم: تمرين هاي بدني شکمي مانند دراز نشست و ديگر حرکات ورزشي مشابه، چربي هاي اضافه ناحيه شکم شما را آب خواهند کرد.
حقيقت امر: کاهش سايز موضعي و يا مصرف چربي صرفا از نواحي منتخبي از بدن، ميسر نيست. بسياري از افراد هستند که به منظور رهايي از چاقي شکمي ساعت ها وقت خود را صرف درازنشست و ديگر ورزش هاي شکمي مشابه مي کنند. چربي بدن نمي تواند در يک ناحيه خاص کاهش يابد. اين نوع ورزش هاي شديد موضعي تنها عضلات زير چربي را تحت تاثير قرار مي دهد و اين عضلات را تقويت مي کند؛ ولي مصرف چربي از تمام نقاط بدن به يک ميزان است و از يک نقطه خاص کم نمي شود.

لذا اگر شما در حال کاهش چربي بدن تان توسط ورزش و عادات غذايي معقول هستيد، چربي هاي اضافه بدن تان به ميزاني مساوي از تمام نقاط بدن تان کاهش خواهند يافت نه از يک جاي خاص از بدن تان مثل شکم. البته نواحي اي از بدن که چربي بيشتري را ذخيره کرده باشند در انتها کاهش چربي و سايز بيشتري خواهند يافت.
باور غلط پنجم: اگر شما ورزش کردن را متوقف سازيد، عضلات تان تبديل به چربي خواهند شد.
حقيقت امر: عضلات هرگز تبديل به چربي نخواهند شد. عضله، عضله هست و چربي، چربي؛ اين ها در واقع دو بافت متفاوت هستند که عملکردهاي متفاوتي دارند. تبديل ماهيچه به چربي مثل تبديل چوب به فلز است. حقيقت اين است که ورزش و فعاليت بدني مي تواند سايز و قدرت عضلات را افزايش دهد، در حالي که نداشتن فعاليت بدني کافي موجب کاهش سايز و قدرت عضلات مي گردد. وقتي که بدن تان کالري بيشتري را نسبت به کالري دريافتي اش مي سوزاند سلول هاي چربي تحليل مي يابند و کوچک مي شوند و زماني که تجمع چربي به علت بيشتر بودن دريافت کالري از مصرف آن رخ مي دهد، سلول هاي چربي افزايش سايز مي يابند. کاهش سايز موضعي و يا مصرف چربي صرفا از نواحي منتخبي از بدن، ميسر نيست.

باور غلط ششم: به موازات افزايش سن و پير شدن، فوايد ورزش و فعاليت بدني براي بدن از بين مي روند.
حقيقت امر: سالمندان مي توانند از مزاياي بسياري که ورزش و فعاليت بدني منظم براي بدن به ارمغان مي آورد، بهره مند گردند. در حقيقت کيفيت زندگي سالمندان در نتيجه ي فعاليت هاي بدني مداوم ارتقاي بسياري مي يابد. افزايش انعطاف پذيري، قوي تر شدن ماهيچه ها و استخوان ها(که از فعاليت بدني و ورزش نشات مي گيرند) به تحرک بهتر سالمندان کمک مي نمايند. همچنين فعاليت هاي بدني منظم قلبي - ريوي در ارتقاي قواي قلب و ريه ها موثر است. علاوه بر آن افزايش سطوح فعاليت بدني به جبران و نيز جلوگيري از کاهش طبيعي متابوليسم بدن در اثر افزايش سن، کمک مي نمايد.
باور غلط هفتم: تمرينات ورزشي سنگين نيازمند يک رژيم غذايي پر پروتئين هستند.
حقيقت امر: خير در يک رژيم غذايي مطلوب براي تمرينات ورزشي سنگين نيز کربوهيدرات ها هستند که بخش اعظم رژيم غذايي را تشکيل مي دهند. رژيم هاي غذايي پر پروتئين ممکن است اثرات منفي اي را براي بدن انسان به همراه داشته باشند(از جمله بيماري هاي کليوي).
دريافت معقولي از پروتئين در يک رژيم غذايي متوازن، براي فعاليت هاي بدني سنگين کفايت مي کنند. چنان چه ورزشکار هستيد بهتر است در مورد يک رژيم غذايي متعادل و دريافت مکفي منابع پروتئيني، با يک متخصص تغذيه مشورت نماييد.