۱۵خاصیت شگفت انگیز سیر

خواصی که دانشمندان برای سیر برشمرده اند عبارتند از:
۱- رسوبات خون را حل می کند.
۲- در درد مفاصل، نقرس و روماتیسم توصیه می شود.
۳- پایین آورنده فشار خون است.
۴- بهترین درمان برای فراموشی، ضعف حافظه و سرگیجه است.
۵- خوردن سیر عظلات قلب را به نشاط می آورد و گردش خون را منظم می کند.
۶- مجاری تنفس را پاک می کند،و به این وسیله از تنگی نفس می کاهد.
۷- پوست بدن را خوشرنگ می کند.
۸- روده را از عفونت پاک می کند.
۹- سنگ کلیه و کرم های نازک شکم اطفال را نابود می کند.
۱۰- برای درمان میخچه و زگیل باید سیر را نرم کرده و به صورت مرهم روی میخچه و زگیل بگذارید تا همانطور بماند و هرچند وقت آن را تکرار کنید.
۱۱- تقویت کننده دستگاه دفاعی بدن و دارای خاصیت ضد سرطانی و ضد سرماخوردگی است.
۱۲- مصرف سیر قند خون مبتلایان به مرض قند (دیابت) را می کاهد.
۱۳- مصرف روزانه سیر تازه، از کبد در برابر سموم دارویی و شیمیایی محافظت می کند.
۱۴- مخلوط سیر با سرکه ورم اعضا را برطرف می کند.
۱۵- مداومت در مصرف سیر به تدریج باعث ریختن موی سفید و روییدن موی سیاه می شود.

منبع : تکتا