مانیکور و پدیکور چیست

در کل مانيکور و پديکور جهت بهداشت ناخن هاي دست و پا ميباشند. با مانيکور ما ميتوانيم دستاني زيبا و ناخنهاي مرتبي داشته باشيم و با پديکور ميتوانيم پاهايي زيبا و بدون خستگي داشته باشيم. مانيکور باعث ميشود گوشت هاي اضافه ي دور ناخن گرفته شود و صدف ناخن شما بزرگتر شده و بلند تر به نظر برسد و همچنين با مانيکور مرتب مي توان حالت ناخن را تا حدي عوض کرد و رشد آن بيشتر شود. پديکور باعث مي شود پوست هاي اضافه ي کف پا و زير انگشتانتان گرفته شود . پس توصيه مي کنم اگر کاشت ناخن نداريد حتما ماهي يک بار اين لطف را در حق دست و پايتان انجام دهيد.