سوهان مناسب برای کاشت ناخن چیست

روي اکثر سوهان ها يک عدد وجود دارد که ممکن است ??? يا ??? يا ???....... ???? يا ???? باشد کلا ??? زير ترين سوهان و ???? بافر جهت براق کردن يا نرم ترين مي باشد.
سوهان مناسب براي کاشت سوهان ??? يا ??? مي باشد مخصوصا کارآموزان که ابتدا کار هستند بهتر است از سوهان ???استفاده نمايند زيرا که سوهان زبرتر ممکن است به دست مشتري آسيب برساند
سوهان بافر در انتها کار جهت براق کردن ناخن ها در کاشت ناخن يا مانيکور کاربرد دارد.