درباره جراحی زیبایی شکم چه می دانید؟

اولين عمل هاي جراحي زيبايي شکم در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم به انجام رسيد و اين عمل هاي جراحي که معمولاً با جراحي فتق ناف صورت ميگرفت قسمتي از پوست و چربي پايين شکم را بصورت قاچ هندوانه در مي آوردند و پوست دو طرف را بهم مي دوختند.

اما جراحي زيبايي شکم هم مانند ساير جراحي هاي زيبايي در اوائل قرن بيستم يعني فاصله پرتنش دو جنگ بزرگ پيشرفت چنداني نکرد ولي بعد از آرامشي که بر دنيا حاکم شد و در دهه ?? ميلادي جراحان توجه کردند که برداشتن پوست و چربي به ترتيبي که ذکر شد نتايج چندان قابل توجهي ندارد و مانند ليفت صورت بايد پوست و چربي را از نسوج زير آن يعني عضلات شکم جدا کرد و بدين ترتيب توانستند مقدار خيلي بيشتري از پوست و چربي را بردارند و چون براي اينکار بايد تمامي پوست شکم را به طرف پايين آن مي کشيدند و ناف هم همراه با پوست به طرف پايين جا به جا مي شد بنابراين تکنيکي ابداع کردند که ناف از پوست اطراف خود جدا شده و بطرف پايين حرکت نکند و اين ناف را از سوراخي که در پوست کشيده شده ايجاد ميکردند، بيرون مي آوردند. ليپوماتيک

منبع: بيتوته