تناسب اندام در جواني، ضريب هوشي را افزايش مي‌دهد

نتايج يك تحقيق جديد و گسترده نشان داده است كه تناسب اندام در دوران جواني باعث افزايش ضريب هوشي مي‌شود. به گزارش ايسنا، محققان دريافته‌اند: جواناني كه به لحاظ جسمي متناسب و در حد سلامتي هستند، ضريب هوشي بالاتري دارند.

نتايج اين پژوهش كه حاصل تلاش محققان آكادمي ساهل گرنسكا و بيمارستان دانشگاه همين آكادمي است در نشريه علمي برجسته پيشرفتهاي آكادمي ملي علوم منتشر شده است.

در اين پژوهش 2/1 ميليون مرد سوئدي كه خدمات نظامي انجام مي‌دادند و بين سالهاي 1950 تا 1976 متولد شده بودند،‌مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفتند.

نتايج آزمايشات جسمي و هوشي در اين گروه تحقيقاتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين پژهش نشان داد كه رابطه آشكاري بين تناسب اندام و بهبود ضريب هوشي وجود دارد.

دكتر مايكل نيلسون محقق و پروفسور سوئدي در اين باره گفت: متناسب بودن به لحاظ جسمي به اين معني است كه شما ظرفيت و توان قلبي و ريوي خوبي داريد و بنابراين مغزتان مي‌تواند مقادير زيادي اكسيژن دريافت كند.

محققان تاكيد كردند: افرادي كه در سن 18 سالگي تناسب اندام دارند بيشتر به مقطع تحصيلاتي آموزش عالي راه پيدا مي‌كنند و مشاغل با كيفيتي هم كسب مي‌كنند.