برداشتن خال ها با رادیوفرکانسی

امروزه راديو فقط صدا نيست! بلکه سيستم هاي راديوفرکانسي ( (Radio Frequencyبا گسترش روز افزون خود در رشته هاي مختلف پزشکي حرف هاي زيادي براي گفتن دارند.
بايد اذعان داشت سيستم هاي راديوفرکانسي پيشرفته، امکان انجام اعمال زيبايي پوست را به صورت سرپايي، بدون خونريزي و بدون اسکار (جاي زخم) در کوتاه‌ترين زمان فراهم مي کنند. ضمناً به علت اين که هزينه اين دستگاه ها از دستگاه هاي ليزر کمتر مي باشد، قيمت امواج آن نيز بسيار ارزان‌تر و به صرفه تر است و عوارض احتمالي ليزر را نيز ندارند.

برداشتن خال ها با راديوفرکانسي
مواقعي که هدف از برداشتن خال، فقط زيبايي است، دستگاه راديوفرکانسي که RF هم ناميده مي شود بسيار مفيد است. مي توان از اين دستگاه براي برداشتن ضايعات هم سطح يا برجسته پوست کمک گرفت، بدون اين که اسکاري بر جاي بگذارد.
به دنبال برداشتن خال با RF يا ليزر محل آن ابتدا قرمز و سپس صورتي شده و در عرض 3 تا 4 هفته، رنگ صورتي کم رنگ و به تدريج محو مي شود.
اگر خال به طريقه جراحي برداشته شود، براي جلوگيري از عود آن، جراح سعي مي کند که علاوه بر خال، حاشيه اي از بافت ظاهرا سالم را نيز بردارد.
در مواردي که از دستگاه هاي ليزر، راديوفرکانسي يا کوتر جهت برداشتن خال استفاده مي شود نيز احتمال عود خال وجود دارد که در اين صورت لازم است مجدداً خال عود کرده برداشته شود.
منبع: تبيان