تناسب اندام با استفاده از وزن بدن

چمباته زدن همانند دراز کردن پاها ، حرکات مشابه اينچنيني ، ورزش هايي براي پاها است .اين تمرين ، تناسب اندام با ورزش کمتر است و بيشتر مناسب افرادي مي باشد که زانوي آنها مشکل دارد.
هدف از اين تمرين تقويت همسترينگ و ديگر ماهيچه هاي اين منطقه است و همچنين ماهيچه هاي شکم و کمر شما را از آنجايي که منجر به تعادل بيشتر شما مي شوند تحت تاثير قرار مي دهد.
در زير اين تمرين تناسب اندام را به شما آموزش ميدهيم :
مرحله اول: بايستيد (پاها را به اندازه عرض لگن از هم باز نماييد و در همان حال کمي خميده نماييد ) و کمر خود را صاف نگه داريد و دستهاي خود را به کمر و بالاي باسن نگه داريد.
مرحله دوم: کمي به جلو خم شويد. زانوها را بيشتر خم کرده و قسمت بالاي بدن خود را کمي پايين بياوريد. مطمئن شويد که پاشنه هاي شما روي زمين ثابت باشد
منبع:salamatnews.com 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ