اس ام اس معمایی

می دونی شباهت قهوه با تو چیه ؟؟؟ رقیقه مثل قلبت، خوش رنگ مثل چشمات، تلخ مثل دوریت.
______________

می دونی فرق تو با بنزین چیه؟بنزین چند ماهه که عزیز شده ولی تو یه عمره واسم عزیزی!

______________

ميدوني فرق تو با كاميون چيه؟ كاميون بار ميبره ولي تو دل ميبري!

______________

میدونی فرق تو با ابر چیه ؟ از ابر بارون میباره . از تو معرفت!

______________

میدونی فرق تو با باد چیه؟ باد نفس آسمونه ولی تو نفس منی!

______________

می دونی شباهت تو با خورشید چیه؟ هردوتون از پشت کوه اومدین.

______________

میدونی فرق تو با ماه چیه؟ ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری!

______________

اگه گفتی فرق تو با جوراب چیه؟جوراب لنگه داره ولی تو نداری!

______________

میدونی فرق تو با کلاغ چیه؟ کلاغ تو درخت لونه میکنه ، اما تو کنج قلبم!

______________

ميدوني فرق تو با اشک چیه؟اشک از چشمم میفته ولی تو هيچ وقت از چشمم نميوفتي!

______________

مي دوني فرق تو با چغندر چيه ؟ از چغندر قند مي گيرن از قندش شيريني ، شكلات و عسل درست مي كنن اما تو خودت قند و نباتي شكلاتي شكلاتي عسلی یا که شیرینی ، که به دل اینجور میشینی!
______________

میدونی فرق تو با روز چیه؟؟؟روز ۳۰ تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماااااااااهی

____________ 

خدمات شیشه و آینه