سلامت خود را در اولویت قرار دهید

بسياري از افراد هستند که چنان در فعاليتهاي روزمره خود غرق مي گردند که مسئله کنترل وزن و ورزش و فعاليت بدني را فراموش مي کنند. بسياري از آنها اظهار مي کنند که هيچ فرصتي براي تلاش در جهت تناسب اندام و ورزش ندارند. شما ممکن است يک: پدر يا مادر، دانشجو، مربي ورزش، يک کارمند ساده، يک کارمند مورد اعتماد براي رئيس، يک رئيس و غيره باشيد. شايد هم خانمي هستيد که بايد از 6 صبح بيدار شويد و صبحانه تهيه کنيد، نهار اعضاي خانواده را بسته بندي کنيد، خانه را تميز کنيد، فرزندتان را از مدرسه بياوريد، در انجام تکاليف به فرزندانتان کمک کنيد، شام و ميان وعده هاي خانواده را تهيه کنيد، موقع خواب براي فرزندتان داستان بخوانيد و چه بسا مابقي کارهاي مرتبط با شغل خود را انجام دهيد، و سرانجام مشاهده کنيد که ساعت 11:30 شب هست و شما خسته و کوفته گشته ايد و شش ساعت و نيم فرصت داريد تا دوباره سيکل روزانه خود را از 6 صبح روز بعد شروع کنيد.

بايد به شما يادآوري کنيم که تنها شما نيستيد که مشغله زيادي داريد، اغلب ما به ويژه خانمها، خودشان را در انتهاي ليست کارهاي روزانه در مي يابند و فرصتي براي توجه به خود و سلامتشان نمي يابند. ولي مشکل اصلي اين هست که ما فراموش مي کنيم که اهميت به خودمان بويژه سلامتي مان بايددر اولويت کارهاي روزانه قرار دهيم، چرا که اگر ما مراقب تندرستي خودمان نباشيم، دير يا زود براي ديگران نيز مفيد نخواهيم بود (اعم از همسر، فرزند و شغلمان).

همانطور که مهماندار هواپيما به شما مي گويد در موقعيت هاي اضطراري بايد قبل از کمک به ديگري، اول ماسک اکسيژن را روي صورت خودتان بگذاريد؛ در زندگي روزانه نيز قبل از اينکه، نياز ديگران را بر آورده سازيد، بايد به برطرف نمودن نيازهاي اصلي خودتان براي بقاء و سلامت بپردازيد. به علاوه مشغول بودن لزوما بدين معنا نيست که واقعا داريد از وقتتان به نحو احسن استفاده مي کنيد و شايد مي توانيد بهره بيشتري را ا ز اوقات خود ببريد.

اگر خودتان را در اولويت قرار دهيد نبايد موجب شود که اين سرزنش هميشگي به ذهنتان خطور کند که فردي خودخواه و خودبين هستيد، بلکه به شيوه اي راحت تر به خود بگوييد که بايد حداقل خودتان را هم تراز افرادي که به آنها علاقه داريد و ديگر امور زندگي تان، قرار دهيد و براي خودتان نيز هم اهميت قايل شويد. از هم اکنون شروع کنيد به ارجحيت و اولويت قايل شدن براي خودتان.

آيا به فرزندان و خانواده خود فرصتي براي تفريح و معاشرت با دوستانشان نمي دهيد؟ آيا مصر نيستيد که عزيزانتان به قدر کافي بخوابند؟ پس براي خود نيز همين کارها را انجام دهيد و فرصتي را براي خود و برطرف نمودن نيازهايتان اختصاص دهيد. قبل از اينکه انسان بتوانيد به اهداف والاتر خود دست يابد بايد در وهله اول نيازهاي اوليه خود را بر آورده کند.

ممکن است متوجه باشيم که بايد به سلامت خود اهميت دهيم اما نمي دانيم که چگونه مي توانيم در اولويت دادن به خود موفق شويم، کافي است سعي کنيم اصول پايه اي که براي سلامتي ما لازمند را وارد زندگي روزمره خود سازيم، برخي راهنمايي ها براي ارتقاي سطح سلامت به شرح زير مي باشند:

* از سلامت جسماني خود با : خواب کافي، ورزش و تغذيه محافظت کنيد.

* به سلامت روح و روان خود به اندازه سلامت جسم خود اهميت دهيد، از مصاحبت با دوستان و افرادي که حامي شما هستند بهره مند گرديد و مستعد خنديدن و شادبودن باشيد (مخصوصا خنديدن به خودتان)، چرا که استرسهاي روزمره مي تواند زمينه پرخوريهاي عصبي را در شما تشديد نمايد.

* يک سري فعاليت هاي لذت بخش را بر يک پايه منظم براي خود طراحي کنيد، همانطور که برنامه ريزي براي کار اهميت دارد برنامه ريزي براي تفريح و ورزش هم اهميت دارد.

* برخي رفتارهاي وقت گير و مشغول کننده وجود دارند که وقت و انرژي شما را بيهوده تلف مي کنند، آنها را بشناسيد و سپس سعي کنيد آنها را ترک کنيد و يا به حداقل برسانيد.

* با يک تير دو نشان بزنيد و اوقات با خانواده بودنتان را با ورزش و پياده روي و فعاليت بدني همراه کنيد. (هم از کنار خانواده بودن لذت بريد و هم با فعاليت بدني و ورزش به ارتقاي سطح سلامت خود بپردازيد.)

* چشم ها را بايد شست ، جور ديگر بايد ديد : سعي کنيد طرز نگاهتان را به مشکلات روزمره عوض کنيد تا بتوانيد راه حل هايي را پيدا کنيد. براي مثال اگر به تازگي صاحب فرزند شده ايد مي توانيد؛ نگهداري از فرزندتان را با مادر ديگري شريک شويد و يا از کمک هاي بقيه افراد خانواده تان استفاده کنيد تا زمان آزادي براي رسيدگي به خودتان ايجاد شود.

* نه گفتن را ياد گيريد، بله گفتن شما گرانبهاست و نبايد به طور اتوماتيک بله را بر زبان بياوريد. به هر کاري که شما را درگير مي کند و بيهوده وقت و انرژي شما را تلف مي کند بله نگوييد. به هر نوع ماده غذايي که به شما تعارف مي شود بله نگوييد. بله گفتن را براي مواردي که برايتان پر اهميت تر و مفيد تر هستند نگهداريد.

* سعي نکنيد مشکلات زندگي تان را به يکباره حل کنيد، ابتدا با بر طرف نمودن يک يا دو مشکل شروع کنيد و سپس بقيه امور را تحت کنترل خود در آوريد.

زندگي شما مثل حساب بانکي است که اگر کم کم در آن ذخيره کنيد در نهايت برداشت خوبي خواهيد داشت ، ذخيره هاي شما مي توانند اندک باشند(مثلا هر 10 دقيقه پياده روي در يک فرصت مناسب، يک وعده غذايي سالم و مغذي و...)، ولي در نهايت روي هم جمع مي شوند و يک پس انداز عالي يعني (سلامت و تندرستي) را براي شما به ارمغان مي آورند.