راه های برای درمان آسم

- مقداری زرشک را در هاونگ بکوبید، مدت ۱۰ دقیقه آن را بجوشانید و بخورید .(روزی چند قاشق)

- دود مریم گلی را به بینی بکشید.

- جوشانده ریشه زنبق را با عسل مخلوط کرده بخورید.

- درمان بارهنگ که به سیاه سرفه و سرفه و برونشیت خوب است البته جوشانده برگ های بارهنگ (بالاک ترکی) را دمکرده با عسل بخورید.

- درمان با جعفری آن را با شیر میل نمایید.

- با ساقه های گلدار آویشن که بگذارید دم بکشد و با عسل مخلوط کرده و بخورید.

- درمان با رازیانه و حتی تخم آن را نیزخوب است.

- درمان با کرفس.

- سنبل طیب را دم کرده با عسل مخلوط کنید و بخورید.

- درمان با مغز کلم که در وسط برگ های کلم است آن را با مغز بادام مخلوط کرده و دمکرده با عسل میل نمایید.

- درمان با سوسنبر و گل ماهور و اسطوخودوسی نیز خوب است.

- درمان آن با آب شغلم که با شکر مخلوط شود.(مربای شلغم بهترین درمان است).

منبع : تکتا