چاقی با وزن طبیعی

اغلب افراد وقتي خود را در طبقه بندي افراد چاق قرار مي دهند که دچار اضافه وزن فراوان و سايز بالا به طور واضح شده باشند. کمتر کسي در سايزهاي پايين و وزن هاي طبيعي به چاقي فکر مي کند، در حالي که مطالعات نشان داده اند که مشکل چاقي تنها به وزن هاي بالا تعلق ندارد و در وزن هاي مناسب هم مشاهده مي گردد.
هر چند ممکن است عجيب به نظر برسد ولي بايد بدانيد که شما عليرغم داشتن وزن طبيعي مي توانيد از تجمع بيش از حد چربي در بدنتان رنج برده و دچار چاقي محسوب شويد ( وضعيتي که تحت عنوان چاقي در وزن طبيعي شناخته مي شود). همه ما مي دانيم که چاقي به ويژه چاقي مفرط مي تواند زمينه ساز بيماريهاي مختلف قلبي و عروقي و نيز بيماريهاي متابوليک از قبيل ديابت در شما باشد. آنچه مهم است آن که اين عوارض در وزنهاي بالا بطور ناگهاني ايجاد نمي شود بلکه اين موضوع در مراحل ابتدايي افزايش وزن نيز امکان پذير خواهد بود. اين امر بدين معناست که شما نيز در معرض همان خطراتي هستيد که افراد چاق با آنها مواجه اند هر چند که وزن بدنتان زياد نباشد.
در طي سالهاي اخير اين باور تقريبا همگاني شده است که چاقي فقط از نظر تناسب اندام اهميت ندارد بلکه به عنوان يک عامل زمينه‌ ساز براي خيلي از بيماري‌هاي مزمن ازجمله ديابت، افزايش چربي‌هاي خون و افزايش فشار خون شناخته شده است و در واقع مزيت مهم بر طرف نمودن چاقي در ارتقاي سلامت بدن است.
حتماً شما مي دانيد که فرمول نمايه توده بدني (BMI) نشان مي دهد که آيا شما از وزن مناسبي نسبت به قدتان برخوردار هستيد و يا خير؟ ولي اين نمايه نشانگر تمام ماجرا نيست و در واقع ميزان چربي بدن را ارزيابي نمي نمايد. لذا ممکن است شما داراي نمايه توده بدني مناسب باشيد ولي درصد چربي بدنتان به ميزان خطرناکي بالا باشد. چاقي در حقيقت توصيفي براي تجمع چربي هاي اضافه در بدن است و نه داشتن وزن زياد.
پژوهشگران هنوز در تلاشند تا دريابند که در هنگامي که وزن بدن فرد طبيعي است، مي بايست چه درصدي از چربي بدني را به عنوان چاقي در نظر گرفت و اينکه آيا مي بايست معيارها بر پايه سن و جنس افراد متفاوت باشند. نتايج مطالعات تا کنون نشان داده اند که درصد چربي بدن زنان مي بايست کمتر از 30% و براي مردان مي بايست کمتر از 20-25% باشد و لذا داشتن چربي بدني به ميزان بيش از مقادير توصيه شده مذکور را مي توان به عنوان چاقي در وزن طبيعي در نظر گرفت. براي مثال اگر شما خانمي با قد 165 سانتي متر و وزن 63 کيلوگرم باشيد نمايه توده بدني شما(در حدود23) مطلوب است ولي اگر 19 کيلوگرم از وزن بدنتان يا بيشتر (يعني مساوي و يا بيشتر از 30% وزن بدن) از چربي باشد مي تواند به عنوان چاقي در وزن طبيعي به حساب آيد. همچنين براي مثال اگر شما مردي با قد 175 سانتي متر و وزن 5/72کيلوگرم باشيد نمايه توده بدني شما مطلوب(5/23) است ولي اگر 18 کيلوگرم از بدنتان يا بيشتر از چربي باشد (25% وزن) پس احتمالاً دچار چاقي با وزن طبيعي مي باشيد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ