پشت ميزتان هم تمرينات ورزشي را ترك نكنيد

افرادي كه در محل كار خود يا هر جاي ديگر، زياد مي‌نشينند راه‌هايي وجود دارد تا بتوانند تا حدي بدن خود را با تمرينات ورزشي متناسب نگه دارند.

به گزارش ايسنا، پزشكان در اين رابطه اعلام كردند: يكي از روش‌ها، استفاده از وزنه در ميز كار است. آنها اضافه كردند: ما نمي‌گوييم كه از هالتر يا وسايل سنگين ديگر استفاده كنيد، استفاده از يك وزنه 5 پوندي و كوچك مي‌تواند مفيد باشد كه از آن براي شكل دادن ماهيچه‌هاي دو سر بازو استفاده مي‌شود و به صورت دو نوبت در روز و هر نوبت 10 بار با هر دست به كار مي‌رود.

راه ديگر استفاده از پلكان است. بدين طريق كه مثلا اگر در طبقه سوم هستيد و هر طبقه 15 پله دارد با دو يا چند بار بالا و پايين رفتن از پله‌ها در روز حدودا 90 پله در هر مرتبه مي‌توانيد تا حدي به تناسب اندام خود بپردازيد.

در اين خصوص آنها ادامه دادند؛ همچنين با انجام حركت‌هاي كششي مي‌توان در كنار ساير تمرين‌ها از يكنواختي نشستن پشت ميز جلوگيري كرد. بدين ترتيب هنگامي كه روي صندلي نشسته‌ايد، گردن خود را براي مدتي به سمت عقب هدايت كنيد و نگه داريد و سپس اين كار را به سمت‌هاي راست و چپ نيز انجام دهيد.

همچنين مي‌توانيد دست‌هاي خود را به سمت چپ و راست بكشيد و براي مدتي نگه داريد و سپس جاي دست‌ها را تعويض كنيد. به هر حال اين تمرينات مي‌توانند تا حدي براي افرادي كه اكثر وقت خود را پشت ميز مي‌گذرانند مفيد باشند. اما انجام تمرين‌هاي ورزشي در طول روز خارج از محيط كار بهترين روش براي جلوگيري از مشكلات مرتبط با كمر و پا هستند.