روشهای لاغری موضعی و سلولیت

استراتژي دراين روش استفاده موثر از سيستم هاي گوناگون لاغري موضعي با توالي مناسب است که با اثر بخشي موثر بر يکديگر نتايج درماني را بطور چشمگيري بالا ميبرد.

مسير درمان با اندرمولولژي بطور موثر شروع ميگردد و سپس ….
? – اندرمولولژي : يکي از مهمترين مشکلات محل تجمع چربي کاهش جريان خون و لنف مي باشد لذا در لاغري موضعي بايد توجه مناسبي به افزايش گردش خون و لنف داشت تا نتايج قابل قبول بدست آيد.
استفاده از ? روش موثر براي اندرمولولژي در اين کلينيک نشانگر اهميت اين موضوع است ،

اين سه روش شامل :
Vacuum cap technique
Roller vacuum + RF
Pressotherapy

? – دستگاه هاي ضد سلول چربي :
? -? – کويتيشن Cavitation

?-? – براي اولين بار استفاده از دستگاه RET RF
احتمالا بسياري از خوانندگان اين مقاله از RF در زيبايي و لاغري موضعي استفاده کرده اند و يخوبي ميدانند که RF برايحتي موجب سوختگي پوست ميشود زيرا دستگاه هاي موجود RF عموما CET بوده و جريان از سطح عبور ميکند نه از عمق بافت چربي و لذا کارايي چنداني براي لافري موضعي ندارند اما در اين کلينيک براي اولين بار از RET RF استفاده ميشود که احتمال سوختگي ندارد و جريان RF نيز کاملا از عمق مي گذرد .

لاغري موضعي با دستگاه
? – ? – Shuck wave therapy AWT
در اين سيستم از نيروي صوت در محدوده شنوايي انسان با دو منحني انرژي استفاده ميشود. Shuck wave therapy AWT داراي دو اثر است ، اول ايجاد منافذ در سطح سلول هاي چربي و انهدام آنها و دوم تحريک ساخت و ساز عروق جديد براي افزايش خونرساني منطقه. بديهي است با افزايش خونرساني ،شوخت و ساز بافت چربي افزايش پيدا ميکند .

? – دستگاه Muscle Stimulation Therapy :
يکي از مشکلات مهم افراد چاق ضعف عضلات مي باشد . دستگاه شبيه ساز ورزش با قدرتي باورنکردني موجب انقباضات موثر و تقويت و افزايش حجم عضله شده و نيز موجب حرکت بسيار فعال و قوي در جريان خون و لنف منطقه ميگردد.
• تمام مراجعين در بدو ورود بوسيله دستگاه Body analyzer پيشرفته آناليز ميشوند و نتايج به اطلاع بيمار ميرسد و اهداف درماني مشخص ميگردد.
• از جمله خدمات خاص ارايه شده در اين سرويس لاغري آنتروپومتري ميباشد .
آنتروپومتري بر اساس سنجش ضخامت بافت چربي ميباشد و امکان هرگونه ضريب خطايي در اندازه گيري اوليه و کنترل روند درماني ازبين مي رود.
نوشته لاغري موضعي و تناسب اندام اولين بار در کاشت ابرو پديدار شد.