راهنمایی سریع برای آب کردن شکم و پهلو

مـي تـوانيد شکم خود را به راحتـي آب کنيد : راهـنـمـاي 4 قسمتي ما براي خوردن، آشاميدن، و ورزش کردن شما را در هر زمان آماده پوشيدن لباس دلخواهتان مي کند.
قطع مصرف هله هوله
دکـتر "لزلي بونسي" از دانشگاه پترزبورگ، بخش پزشکي اظــهار مي دارد: "بسياري از آبنباتها و اسنکها شامل گـليسـيرين و شــکر بالايي هسـتند. در معده به طور کامل هضم نمي شوند و اين امر سبب مي شود که شکم شما نفخ کند."
بدويد (در حدود 2 کيلومتر)
دکتر "ديانا تيلور" از دانشگاه کاليفرنيا، ايالت سنفرانسيسکو، بخش حفظ سلامتي معتقد است که: "ورزش هاي سنگين، فشار و تنش فراواني را بر روي بدن شما وارد مي آورند و همين امر موجب مي شود که عضلات براي مدت زمان طولاني نرم و سست باقي بمانند. اما نرمش ملايم و متعادل (مثل يوگا و پياده روي) به آب شدن چربيها سرعت مي دهد و مشکل شما را در مدت زمان کمتري حل مي کند."
در مصرف نمک و ادويه زياده روي نکنيد
مصرف بيش از حد ادويه جات و نمکها باعث مي شود که شکم شما نفخ کند. يک چهارم فنجان سس کچاپ سه برابر مقدار سديمي که بدن شما در طول روز نياز دارد، را فراهم مي سازد. يک قاشق سوپخوري سس سويا جايگزين مناسبي براي آن خواهد بود. لاغري شکم
پتاسيم مصرف کنيد
اين ماده طبيعي ادرار آور بوده و اثر نفخ آور نمک را از بين مي برد. مي توانيد آنرا در گوجه فرنگي، موز، ماهي قزل آلا، بادام و گيلاس پيدا کنيد.
H2O بيشتري مصرف کنيد
نوشيدن آب به ميزان لازم، باعث مي شود تا آبي که در بدن شما به دليل وجود نمک جمع شده به آساني خارج شود و نفخ شکمتان از بين برود.
4 حرکت شکم که معجزه مي کند:
با انجام اين 4 حرکت شکم صاف و جذابي که آرزويش را داشتيد پيدا مي کنيد. 3 تمرين اول تمام عضلات شکم را به حرکت وا مي دارند؛ اثر چهارمي بر روي پهلوها مي باشد. هر کدام از اين حرکات را به ورزشهاي روزانه خود اضافه کنيد آنگاه متوجه خواهيد شد که پس از چندي بايد براي خود لباسي اندازه تر جديدي خريداري کنيد.
دراز نشست استاندارد
در حـالي کـه زانــو هايتان خم شده بر روي زمين دراز بکشيد. کـف پاهـا صـاف اسـت و بــر روي زمين قرار مي گيرد. انگشتان دست را پشت سر بگذاريد. آرنجها بـســمت طرفين باشد. در هـمان حال آرنجها را به زانو بزنيد و سپس بالاي کمر، و شانه هـا را به عقب بياوريد تا به زمين بخورند. در حين انجام حرکـت سـر صـاف اســت و فـاصله چانه از سينه حذف مي شود. براي چـند ثانيه در آن حال باقي مي مانيد و سپس به وضعيت اوليه باز مي گرديد.
توجه: سر خود را با دستانتان نکشيد! تصور کنيد طنابي به دور کمر شما بسته شده و حرکت را با فشاري که به عضلات شکم و کمر مي آوريد انجام دهيد.
دوچرخه
روي زميـن دراز بـکشـيـد و دسـتهـا را پشـت سـر بـگـذاريــد. زانوهايتان را خم کنيد و پاها را از زمين بلند کنيد به طوري کـه ماهيچه ساق پا به موازات زمين قرار بگيرد. آرنج يکي از دستهـا را به سمت زانوي مخالف بياوريد. در اين حالت پاها بايد با هـم زاويـه 45 درجـه بسـازنـد. ايـن حـرکـت را بـراي هر دو طرف انجام دهيد.
* نکته اي براي تازه کارها: براي شروع مي توانيد پاهاي خود را بر روي زمين نگاه داريد. زماني که آرنج خود را به سمت پا مي آوريد زانويتان را بلند کنيد تا به هم برسند. سپس دوباره آنرا روي زمين قرار دهيد و حرکت را يکمرتبه ديگر تکرار کنيد.
دراز نشست عمودي
روي زمـيــن دراز بکشيد، پاهايتان را به صورت مستقيم به بالا ببـريـد، دسـت هــاي خود را نيز به طور عمودي در دو طرف بدن نگه داريد. سعي کنيد نوک انگشتان دست را به نوک انگشتان پــا بـرسـانيد. در اين حرکت بايد پاها را تا آنجا که مي توانيد به بالا بياوريد تا استخوان باسن از روي زمين بلند شود.
* نکته اي براي تازه کارها: بجاي اينکه بطور همزمان دستـهـا و پـاهـاي خـود را بـلـنـد کنيد، مي توانيد ابتدا نيم تنه بالايي و سپس قسمت پايين بدن را بلند کنيد.
پهلو ها
بـه سمت يکي از پهلوها دراز بکشيد، زانوهاي خود را خم کنيد و بـازويتـان را بـه طور کامل بر روي زمين قرار دهيد در حالي که آرنـج با شـانه در يک راستا باشد. تمام وزن خود را بر روي بازو وارد آوريد و نيم تنه بالاي بدن و باسن را به آرامي از روي زمين بلند کنيد،بطوريکه يک خط مستقيم از زانو تا سر حاصل شود. هـر چقدر مي توانيد در اين حالت بمانيد. براي شروع 10 تا 20 ثـانـيـه کـافي اســت. مدت زمان اين حرکت را بايد تا يک دقيقه افـزايــش دهيـد. حرکت را براي طرف مقابل نيز انجام دهيد. هر چه قوي تر مي شويد، سعي کنيد به بازوها و سپس پاها نيز کشش بدهيد و بعد هر دو را با هم بکشيد.