درباره رادیو فرکانسی

افتادگي پوست وچين وچروک ها تغييرات ساختاري بافت پوست هستند که در کنار اضافه وزن وسلوليت به صورت فيزيکي ورواني بر بيمار تاثير گذاشته و وي را وادار به مراجعه براي درمان و به دست آوردن ظاهر جوان تر ونيز اندامي متناسب مي نمايند. تکنولوژي هاي متعددي جهت جوان سازي وکاهش چين وچروک پوست ونيز درمان سلوليت ورفع چاقي موضعي ساخته شده اند. برخي از اين روش ها با وجود اثرات درماني مناسب ليکن به علت ماهيت تهاجمي وبالطبع عوارض جانبي زياد، کمتر از سوي بيماران وپزشکان مورد استقبال قرار ميگيرد لذا همواره نياز به تکنيک ها و وسايل موثر ودر عين حال عوارض کمتر وجود داشته ودارد. يکي از اين روش هاي جديد، استفاده از امواج راديوفرکانسي مي باشد.
انرژي راديوفرکانسي به طور گسترده اي براي اهداف پزشکي در سال هاي اخير مورد استفاده قرار گرفته است.اين درمان هاي پزشکي برپايه ايجاد حرارت ودر زمينه جراحي، کارديولوژي، نرولوژي، ارتوپدي وپوست وزيبايي به کار گرفته شده است.در حدود يکصد سال است که از راديوفرکانسي براي درمان هاي پزشکي مختلف استفاده مي گردد. اين درمان ها عبارتند از:
انعقاد الکتريکي وخشک کردن الکتريکي بافت، سفت کردن کپسول مفصلي
درمان مشکلات چشمي مانند خستگي وقرمزي چشم، نزديک بيني کاذب، ادم چشم وخشکي چشم( (Scheroma،تغييرات انحناي قرنيه
ريشه کني بافت هاي بدخيم کبد وپروستات
پوست وزيبايي: جوان سازي پوست، درمان وکاهش لک هاي پوستي وروشن سازي پوست، کمک به درمان آکنه،افزايش ضخامت پوست سر وجلوگيري از ريزش مو به همراه افزايش ضخامت وقوام موهاي آسيب ديده وتحريک رويش مو،استفاده از امواج راديوفرکانسي جهت انتقال داروهاي مزوتراپي به عنوان No Needle Mesotherapy
منبع: راه انجام