آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است

احکام کاشت ناخن براي غسل و وضو چيست؟ بنده احساس نياز به کاشت ناخن مصنوعي مي کنم چون مقيد به نماز و روزه و واجبات شرعي هستم. بفرماييد چگونه مي توانم اين کار را انجام دهم در حالي که نماز و وضو و غسلم درست باشد؟ در حالي که بسيار مشتاق هستم...چرا يک خانم مسلمان و مقيد نمي تواند از متد هاي جديد زيبايي استفاده کند؟ با تشکر.
پاسخ اجمالي
پاسخ مراجع عظام تقليد نسبت به اين سؤال، چنين است: [1]
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي):
اگر ناخن کاشته شده قابل برداشتن نبوده يا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقّت باشد و با وجود ناخن ها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست دست نباشد، مسح بر روى همين ناخن‌ها کافى ‌است و غسل نيز همين حکم را دارد.
حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي (مدظله العالي):
مانع غسل و وضو است.
حضرت آيت الله العظمي سيستاني (مدظله العالي):
بايد قبل از غسل و وضو آن چه را که مانع رسيدن آب به عضو غسل و وضو باشد جدا کرد.
حضرت آيت الله هادوي تهراني (دامت برکاته):
اگر ناخن کاشته شده از نظر عقلا بخشي از بدن تلقي شود حکم ناخن اصلي را دارد ولي اگر شيء اضافه محسوب گردد و مانع رسيدن آب به عضو اصلي در وضو يا غسل شود موجب بطلان آنها است.
يک انسان متشرع بايد خواسته هاي خود را در چارچوب شرع قرار دهد و قطعا توفيق الهي بيش از آنچه داده است را عرضه خواهد کرد.