چطور بی اختیاری ادرار را درمان کنیم؟

ليزر واژينال مي تواند براي درمان بي اختياري ادراري گزينه مناسبي باشد. به طور کلي بايد بگويم که متاسفانه در خانم ها به خصوص افرادي که سن بالايي دارند اين مشکل بسيار شايع است و اکثرخانم ها به اين معضل اهميتي نمي دهند. ليزر در درمان بي اختياري ادراري استرسي کاربرد داشته و بي اختياري ادرار که به دنبال افزايش فشار شکمي (سرفه، عطسه، خنده شديد) به وجود مي آيد را کاملا از بين مي برد و افتادگي مثانه و واژن را برطرف مي کند. همچنين طي 3 جلسه تا 80 درصد بهبودي را تضمين مي کنيم.

آيا موناليزا تاچ عوارض دارد؟
يک جلسه ليزر واژينال انجام داده ام. سوالم اين است که براي بار دوم که مي خواهم مراجعه کنم بايد چند جلسه ديگر مراجعه کنم؟ آيا ليزر عوارض هم دارد؟

به دنبال درمان هايي که با اين ليزر انجام مي شود، معمولا هيچ عوارضي ديده نشده است. نتايج 95 درصد رضايت جنسي خانم ها بعد از ليزر درماني کاملا قابل مقايسه با نتايج 74 درصد رضايت آنها بعد از جراحي است. به منظور گرفتننتايج بهتر از تکنيک ليزر در سه نوبت و به فواصل يک ماه انجام مي شود.
منبع: الودکتر