نخستین باشگاه چاقی در تهران راه اندازی شد

شهردار منطقه 9 از راه اندازي نخستين باشگاه چاقي در جنوب غرب تهران خبر داد.

به گزارش مهر، عليرضا جعفري با بيان اينکه در راستاي اجراي طرح استقبال از بهار و بهره برداري از پروژه هاي عمراني، ورزشي و فرهنگي و اجتماعي، نخستين باشگاه چاقي در منطقه 9 راه اندازي و جهت استفاده شهروندان به بهره برداري رسيد، گفت: شهروندان در اين باشگاه مي توانند با رعايت رژيمهاي غذايي و تحرک بدني، اضافه وزن خود را کاهش دهند و وزن ايده آلي را داشته باشند

وي افزود: در اين مرکز گروههاي مختلفي از قبيل گروه پزشکي مجرب، متخصص تعذيه، روانشناس و متخصصان ورزشي حضور دارند و شهروندان با مراجعه به اين مرکز مي توانند در جهت کاهش وزن خود اقدام کنند.

جعفري خاطر نشان کرد: در اين مجموعه ابتدا آزمايشهاي کلينيک انجام مي شود و متناسب با سن، جنس و ساير مشخصات فيزيولوژيکي، يک برنامه غذايي و ورزشي براي لاغر شدن به مراجعان ارائه و شهروندان مي توانند از طريق مراجعه به اين مرکز و طي يک برنامه اي که زير نظر متخصصان صورت مي گيرد، تناسب اندام خود را کنترل کنند.

شهردار منطقه 9 تصريح کرد: خدمات اين مرکز با نرخ بسيار پايين ارايه مي شود و در صورتي که شهروندان توانايي مالي نداشته باشند، اين خدمات براي آنها رايگان محاسبه خواهد شد.